ICT Unie a České národní fórum kritizují zadání tendru na projekt eHealth

Podle ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, a Českého národního fóra obsahuje zadání veřejné soutěže na eHealth v ČR řadu nejasností, chyb a skrytých rizik.

ICT Unie a České národní fórum kritizují zadání tendru na projekt eHealthICT Unie a České národní fórum kritizují zadání tendru na projekt eHealth Návrh „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví" vypsaný Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 18. 9. 2012 obsahuje značné množství nejasností, chyb, skrytých rizik a zavádějících požadavků, tvrdí sdružení.

Se společným stanoviskem k soutěži o návrh se ztotožňují i zdravotnické kapacity, jimiž jsou prof. MUDr. Jan Pirk, prof. MUDr. Štěpán Svačina, prof. MUDr. Tomáš Zima a Mgr. Jan Lorman.

Autoři stanoviska kritizují např. absenci příslušných rozhodnutí ze strany Ministerstva zdravotnictví, jak a kým bude realizace eHealth garantována a prováděna, nebo krátkou dobu, jež byla pro zpracování návrhu stanovena (30 dní).

Zadání soutěže dále požaduje decentralizovanost sdílení elektronických zdravotních záznamů v situacích, kdy jsou data pacienta nezbytná pro poskytování zdravotní péče, což vyžaduje zásadní změnu administrace zdravotní dokumentace, uvádí sdružení. Upozorňuje, že to však není slučitelné s reálnými možnostmi poskytovatelů zdravotní péče ani jejich dodavatelů ICT řešení.

ICT Unie a České národní fórum v oznámení tvrdí, že hodnotící kritéria soutěže neobsahují jediný měřitelný prvek, podle kterého by bylo možné objektivně zhodnotit kvalitu navržených řešení.

Dosud chybí základní, odborná i společenská shoda na potřebách českého zdravotnictví ve stárnoucí populaci s rostoucí prevalencí i incidencí chronických civilizačních chorob. Bez této shody na budoucích potřebách zdravotnictví pro uspokojení předpokládané rostoucí poptávky po zdravotních službách se lze jen obtížně přiblížit požadavkům na elektronické nástroje ve zdravotnictví, které uvádí samotný název soutěže,“ kritizují sdružení.

Společné stanovisko k zadání soutěže představili mluvčí a podporovatelé iniciativy během tiskového briefingu, který se uskutečnil 11. 10. v Domě Portus v Praze.

Zdroj: ICT Unie
Úvodní foto: © momius - Fotolia.com

Komentáře