IBM: Rozpočty firem na IT porostou

Agentura KS&R vypracovala pro IBM studii, zaměřenou na aktuální trendy, priority a investiční směry v oblasti IT v středně velkých firmách. Seznamte se s výsledky.Podle aktuální studie IBM plánuje více jak polovina středně velkých firem plánuje v horizontu příštích 12-18 měsíců zvýšit svůj rozpočet na ITStudie se zúčastnilo více než 2 000 firem s rozpětím zaměstnanců od 100 do 1000 napříč všemi segmenty trhu a státy včetně České republiky.

Z výsledků vyplývá, že více než polovina (53 %) středně velkých firem plánuje v horizontu příštích 12-18 měsíců zvýšit svůj rozpočet na informační technologie. Jen 31 % si myslí, že jejich rozpočet zůstane beze změny a zbývajících 16 % se domnívá, že se sníží, nebo si není jisto.

Jako „IT priority” respondenti nejčastěji uváděli bezpečnost (63 %), řízení vztahů se zákazníky (62 %) a analýzu řízení informací (59 %). Analytická řešení vyhledává 70 % středně velkých firem. Od nich si firmy slibují lepší pochopení potřeb zákazníku a vyšší efektivitu.

Studie rovněž ukazuje rostoucí oblibu cloudových technologií, které dvě třetiny firem plánují nebo již instalují. V cloudu vidí způsob jak snížit náklady, vylepšit řízení IT a zlepšit redundanci a dostupnost systémů.

Investiční bariéry a cíle

Mezi hlavní překážky pro větší rozšíření informačních technologií firmy uváděly náklady, obtíže se získáváním a instalací technologických řešení a nedostatečné IT schopnosti a zdroje. Nejen z toho důvodu více než 70 % firem hodlá s dodavateli své IT plány konzultovat a očekávají tak dosažení hlavních cílů.

Při srovnání s rokem 2009 je patrný odklon od převládajícího důrazu na efektivitu a kontrolu nákladů směrem k většímu důrazu na růstové iniciativy. V aktuálním průzkumu většina respondentů (79 %) vidí jako prioritu zaměření na zákazníky, růst a inovaci. Změna odráží skutečnost, že analytické a prediktivní technologie jsou dnes cenově dostupnější i pro středně velké společnosti. Vývoj středně velkých firem ve studii IBM

Zdroj: IBMKomentáře