GFI: Zaměstnanci dvou třetin podniků zneužívají firemní internet

Průzkum společnosti GFI Software mezi klienty jejích prodejců ukazuje, že 78 % firem neřeší problém zneužívání internetu nebo řešení odkládá. Vysvětlete firmám, co riskují, a nabídněte jim řešení.GFI: Zaměstnanci dvou třetin podniků zneužívají firemní internet. Foto: © Ogerepus - Fotolia.comGFI Software, poskytovatel infrastruktury pro malé a středně velké podniky, provedl v dubnu 2011 průzkum v oblasti přístupu zaměstnanců na potenciálně nebezpečné weby, stahování legálního či nelegálního obsahu a využívání firemního internetu k nepracovním účelům obecně  mezi 200 českými distributory a prodejci bezpečnostních řešení.

Průzkum ukázal, že dvě třetiny distributorů a prodejců se setkalo se zneužíváním internetu zaměstnanci prakticky u každého zákazníka, 16 % z nich na tento problém narazilo jen u malého počtu zákazníků a 17 % zákazníků to neřeší. Pouze v 1 % případů se prodejci se zneužíváním pracovního internetu u zákazníků nesetkali.

Problematiku zneužívání internetu má podle dotazování vyřešeno pouze 13 % zákazníků a dalších 9 % ji hodlá řešit v průběhu následujícího roku. Více než polovina podnikových zákazníků (52 %) si je sice problému vědoma, ale řešení zatím odkládá a další čtvrtina (26 %) ji neřeší vůbec.

Řešení a jeho výhody

Situaci lze v podniku vyřešit nastavením firemní politiky přístupu k internetu a nasazením monitorovacího softwaru na centrální bránu pro přístup do internetu.

Správně nastavená a vysvětlená politika v oblasti sledování webového přístupu vede podle GFI k:

  • eliminaci bezpečnostních rizik vyplývajících z možnosti nákazy z podezřelých webových stránek a tím dosažení vyšší úrovně bezpečnosti,
  • získání údajů o využívání webu ve firmě a vyšší produktivitě pracovníků,
  • lepší právní ochraně podniku v případě, že pracovníci použijí, ať již vědomě či nevědomě, webového přístupu k aktivitám, které jsou v rozporu se zákony,
  • snížení nákladů na IT díky řešení menšímu počtu incidentů a problémů,
  • úsporám šířky pásma blokovaného nepracovním přístupem k webu (až o 50 %), a tím snížení přímých nákladů na případné posilování podnikové konektivity do internetu,
  • eliminaci vědomých či nevědomých úniků dat.


Zdroj: GFI Software, ChannelWorld
Foto: © Ogerepus - Fotolia.comKomentáře