Gartner sestavil 10 klíčových kroků pro snížení výdajů na IT

Analytická společnost Gartner sestavila 10 klíčových kroků, které mohou během jednoho roku snížit výdaje na IT infrastrukturu a provoz (I&O) o 10 % a v dalších třech letech o více jak 25 %. Seznamte se a pomozte svým zákazníkům ušetřit.

Gartner sestavil 10 klíčových kroků pro snížení výdajů na ITAnalytici sestavili 10 klíčových kroků, které vedou ke snížení výdajů na IT o více jak 25 %Výdaje na IT infrastrukturu a provoz (dále jen I&O) představují podle analytiků 60 % světových nákladů na IT. V souvislosti se stále stejnými rozpočty na IT se nelze divit tlaku vedení firem na jejich snižování.

Pro snížení I&O nákladů není třeba žádných kouzel, jen se stačí v co největší míře držet níže uvedených deseti bodů.

V první řadě by vedoucí I&O měli přehodnotit stávající klíčové iniciativy a rozhodnout se, které jsou v nejbližší době prioritou.

K tomu jim mohou pomoci následující tři otázky:

Podpoří klíčová I&O iniciativa podnikání a je potřeba její dokončení v krátkodobém horizontu? Sníží klíčová I&O iniciativa náklady? Zabrání klíčová I&O iniciativa snížení výkonu a riziko výpadků?

Největší část výdajů na I&O tvoří náklady na datová centra a sítě. Protože téměř 50 % sítí nepatří firmám, ale telekomunikačním poskytovatelům, správci sítí by měli pokračovat ve vyjednávání nižších tržních cen.

Konsolidovat a virtualizovat

Konsolidace I&O je dle analytiků úzce spojena se standardizací, integrací a virtualizací. V minulosti táhlo rozvoj distribuovaných výpočtů zpracování velkého množství dat. Nyní, když roste význam datových center, analytici očekávají, že tento trend bude v dalších deseti letech pokračovat. Také racionalizace serverů, růst hardwaru a snižování nákladů potáhne konsolidaci podnikového zpracování dat do velkých datových center.

Průměrné využití serverů je nižší než 15 %. Virtualizace zpravidla zvyšuje využití serverů čtyřnásobně, což pro firmy znamená, že nepotřebují tolik serverů a za hardware a energie ušetří více jak 50 % nákladů.

Datová centra - cesta k úspoře

V minulosti se datová centra stavěla velká, jejich využití bylo zpočátku minimální a náklady na provoz byly vysoké. S novými trendy je možné v datových centrech ušetřit jak za spotřebu, tak za chlazení.

Skladovací kapacity rostou každoročně dvojciferně a analytici očekávají, že v roce 2016 podniky nainstalují o 850 % terabajtů více než v letošním roce. Proto je nutné nasadit virtualizaci úložišť, automatické vrstvení a SRM nástroje.

Každodenní provoz řeší polovina IT pracovníků

Podpora pro koncové zákazníky a podniky tvoří přibližně 8 % celkových výdajů na IT. Většina I&O firem má alespoň 4 úrovně podpory s rozdílnými náklady a zkušenostmi.

Do I&O je zapojeno přibližně 50 % všech IT pracovníků a většina z nich se podílí na provozních operacích ze dne na den. Analytici navrhují zjednodušit tyto procesy, k čemuž může pomoci implementace ITIL (Information Technology Infrastructure Library), což je de facto standardní framework IT operací, který pomůže zvýšit kvalitu a zároveň sníží náklady.

ITAM (Asset Management Software) sám o sobě nesníží náklady, ale je užitečným nástrojem pro identifikování možností vedoucích k jejich snížení.

Sourcing je podle analytiků pravděpodobně pro vedoucí I&O nejstrategičtějším rozhodnutím dneška. Rozhodnutí není jednoduché, zda outsourcovat nebo insourcovat veškeré I&O. Klíčovým faktorem ovlivňující rozhodnutí je přínos pro byznys.

Zdroj: Gartner
Titulní foto: © ElenaR - Fotolia.com
Úvodní foto: © ElenaR - Fotolia.com

Komentáře