Gartner: Business intelligence nadále v zájmu firemních IT

Příjmy z businness inteligence (BI), aplikací pro analýzu a správu výkonu (APM) dosáhly v loňském roce podle analytické společnosti Gartner 10,5 miliard dolarů. Ve srovnání s rokem 2009 to představuje nárůst o 13,4 %.Firmy již tolik nezajímá, od koho nakupují, ale požadují specifické funkce, které vyhoví jejich potřebámStimulační balíčky, které vlády v loňském roce pumpovaly do ekonomik, měly za následek zlepšení situace v makroekonomice, což společně s novými verzemi produktů přispělo k nárůstu výdajů na business inteligence. Tím tržby předčily očekávání a BI bude nadále v následujících letech stále středem informačních iniciativ ve firmách.

První čtyřka výrobců (SAP, Oracle, IBM a Microsoft) pokračovala v konsolidaci trhu a v součtu ovládla v loňském roce 59 %. V segmentu BI a CPM jim patří dvě třetiny trhu, zatímco v analytických aplikacích je jedničkou SAS.

Na první příčce se umístil SAP, který ovládl 23 % trhu. Druhý se umístil Oracle, jež navýšil svůj podíl na necelých 16 %. SAS navýšil své příjmy o 4,7 % a propadl se v tržním podílu, podobně jako čtvrté IBM. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenal z první pětky výrobců Microsoft.


Tab. 1: Celosvětové příjmy z prodeje BI, analýzy a správy výkonu za rok 2010 (v mil. dolarů)

Výrobce

Příjmy
2009

Příjmy
2010

Podíl
2009 (v %)

Podíl
2010 (v %)

2010/2009
Růst (v %)

SAP

2 066,2

2 413,1

22,3 %

22,9 %

16,8 %

Oracle

1 350,5

1 645,8

14,6 %

15,6 %

21,9 %

SAS

1 324,6

1 386,5

14,3 %

13,2 %

4,7 %

IBM

1 135,6

1 222

12,2 %

11,6 %

7,6 %

Microsoft

739,5

913,7

8 %

8,7 %

23,6 %

Ostatní

2 661,5

2 940,6

28,7 %

27,9 %

10,5 %

Celkem

9 277,9

10 521,8

100 %

100 %

13,4 %


Zdroj: Gartner


Všechny tři segmenty business intelligence vykázaly v loňském roce růst příjmů a těžily zejména z odložených investic plánovaných původně na ekonomicky nestabilní rok 2009.


Tab. 2: Celosvětové příjmy z prodeje BI, analýzy a správy výkonu za rok 2010 podle segmentů (v mil. dolarů)

Segment

Příjmy
2009

Příjmy
2010

Podíl
2009 (v %)

Podíl
2010 (v %)

2010/2009
Růst (v %)

BI

5 954,5

6 705,1

64,2 %

63,7 %

12,6 %

CPM

1 921,7

2 167,3

20,7 %

20,6 %

12,8 %

APM

1 401,7

1 649,4

15,1 %

15,7 %

17,7 %

Celkem

9 277,9

10 521,8

100 %

100%

13,7 %


Zdroj: GartnerKomentáře