Éra otevřenosti systémů: na co dát pozor při dodávkách?

Zástupci společností Dell, Microsoft a WBI se na tiskovém setkání věnovali otevřenosti systémů a správnému výběru IT infrastruktury. Co vlastně zákazníci požadují a jak čelit snižujícím se rozpočtům na IT?

Éra otevřenosti systémů: na co dát pozor při dodávkách?Jiří Kysela (Dell), Robert Nešpůrek (Havel, Holásek and Partners), David Frantík (Microsoft). Robert Paskovský (WBI)

Jiří Kysela (Dell), Robert Nešpůrek (Havel, Holásek and Partners), David Frantík (Microsoft). Robert Paskovský (WBI) Robert Paskovský, generální ředitel WBI Systems, hned v počátku upozornil na zásadní problém, kdy pouze pětina nákladů na IT je investována do rozvoje (vč. rezerv na havárie) a zbytek organizace vydají na provoz.

Ředitelé IT se v zásadě při návrhu řešení projektů potýkají s klesajícími rozpočty na IT a s nutným měřitelným zvýšením efektivity či získáním konkurenční výhody. Příležitostmi jsou pak fondy z Evropské unie určené na ICT v podnicích a využití nových technologií jako jsou cloud computing a virtualizace.

Robert Paskovský prozradil, že právě třetina jejich projektů je financována prostředky z EU. Na druhou stranu varoval, že takto financované projekty vedou ke zpomalení prodejního cyklu.

Pozor na legislativu

Problematice licencování se věnoval Robert Nešpůrek, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek and Partners. Představil výzvy, které jak pro dodavatele, tak pro zákazníky představuje otázka časového a regionálního omezení licencování, ale i sublicencování (např. při použití licencí dceřinými společnostmi klienta).

Varoval také např. před situací, kdy zákazník odstoupil od smlouvy o dílo se systémovým integrátorem a následně pak již nemohl využít služeb žádného z původních subdodavatelů, kteří byli vázáni na zakázku výhradně prostřednictvím SI.

Co klienty vlastně zajímá?

Z pohledu toho, co zákazníky vlastně zajímá, mluvil David Frantík, manažer divize podnikových řešení v Microsoftu. Firmy už u zakázek dávno nehlídají pouze samotnou investici, ale také další operativní náklady, návratnost, ale i skryté náklady například na školení zaměstnanců, sníženou produktivitu při implementaci apod.

Organizace si podle Davida Frantíka uvědomují důležitost snadnosti práce se systémem a znalosti prostředí uživatelem. Velmi důležitá je otevřenost a možnost propojení jak uvnitř, tak externě s dalšími systémy. Řešení by se mělo také vyvíjet spolu s klientem a reagovat na jeho měnící se potřeby. Samozřejmostí by pak měla být udržitelnost a rozvoj řešení, což zahrnuje podporu, vydávání updatů a nových verzí.

V závěru své prezentace David Frantík upozornil na rostoucí význam specializace partnerů na vertikály. Dnes již není reálné, aby jeden dodavatel měl široké zkušenosti s implementací napříč různými odvětvími. Vyplatí se naopak zaměřit a specializovat na jednu oblast, kde pak může nabídnout reference a případové studie.

Začíná éra propojitelnosti sytémů

Generální ředitel společnosti Dell Computer, Jiří Kysela, započal svou prezentaci zopakováním vývoje IT od éry mainframů, přes klient/server, éru internetu v 90. letech, éru virtualizace v počátku 21. století a začínající éru propojenosti systémů. Tvrdí, že aktuálně bude kladen čím dál větší důraz na standardizovanou komunikaci řešení, stejně jako je tomu např. v případě konektorů u hardwaru.

Aby Dell podpořil otevřenost řešení a usnadnil výběr a návrh IT infrastruktury razí strategii založenou na třech pilířích. Těmi jsou otevřené, výkonné a nákladově dostupné systémy. Jiří Kysela svou prezentaci uzavřel tím, že se Dell v každém kroku rozhoduje právě podle těchto tří parametrů.

Zdroj: ChannelWorld
Galerie
Komentáře