ČSÚ: CRM a ERP využívá méně než čtvrtina českých firem

Podle zprávy Českého statistického úřadu některé z CRM anebo ERP řešení používá méně jak čtvrtina českých firem s deseti a více zaměstnanci. Jak konkrétně jsou CRM a ERP rozšířená v českých firmách?

ČSÚ: CRM a ERP využívá méně než čtvrtina českých firem



Něco málo přes pětinu (22 %) českých firem používá nějaké CRM řešení a necelá čtvrtina (24 %) pak některé z ERP řešení.

Platí to o firmách s deseti a více zaměstnanci podle dat, které za leden 2012 shromáždil Český statistický úřad (ČSÚ).

Jistě není překvapením, že největší podíl firem využívajících tato řešení pro nakládání s informacemi je mezi velkými firmami s 250 a více zaměstnanci.  Z nich CRM (Customer Relationship Management) používá 57 % a ERP (Enterprise Resource Planning) dokonce 79 %.

Firmy střední velikosti s 50 až 249 zaměstnanci používají CRM v 38 % případů a ERP v 51 % případů. Z menších firem s 10 až 49 zaměstnanci využívá CRM podle dat Českého statického úřadu 17 % a ERP pak 16 % subjektů.

Největší podíl firem využívajících CRM a ERP řešení je mezi těmi, které působí v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví. CRM z nich používá 53 % a ERP pak 46 %. Následují firmy podnikající v oblasti informatiky a telekomunikaci. Z nich CRM podle dat za leden 2012 využívá 50 % a ERP pak 44 %.

Na opačném konci pomyslného žebříčku jsou firmy operující v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Z nich CRM a ERP používá 8 %. Nízký podíl využívající zmíněná řešení pro nakládání s informacemi je také mezi firmami ze stavebnictví (CRM používá 10 %, ERP používá 13 %) a firmami působícími v oblasti dopravy a skladování (CRM používá 12 %, ERP pak 15 %).

Uvedená čísla zahrnují všechny typy CRM a ERP řešení. Český statistický úřad ve svém dotazníku, jehož prostřednictvím sbíral data, nezkoumal, kolik procent firem využívá cloudová CRM a ERP řešení nebo kolik procent firem o jejich využití uvažuje. 


 Graf č.1: Podniky používající ERP a CRM softwarovou aplikaci, leden 2012

Graf č.1: Podniky používající ERP a CRM softwarovou aplikaci, leden 2012 (zdroj: Český statistický úřad)

Zdroj: Český statistický úřad


Zdroj: Český statistický úřad

 








Úvodní foto: © MacX - Fotolia.com

Komentáře