ČSÚ: České firmy na webu příliš neutratí

Jen 6,6 % z celkové hodnoty všech nákupů firem s deseti a více zaměstnanci bylo v roce 2011 realizováno přes web. Uvádí to Český statistický úřad (ČSÚ). Jak české firmy nakupují on-line a jak se staví k elektronickým fakturám?

ČSÚ: České firmy na webu příliš neutratíČSÚ: české firmy na webu nakupují jen minimálněV roce 2011 alespoň jednu objednávku elektronickou cestou uskutečnilo 43,9 % českých firem s deseti a více zaměstnanci. Elektronicky české firmy minimálně s deseti zaměstnanci v roce 2011 řešily 25,8 % svých objednávek. S informací přišel Český statistický úřad (ČSÚ).

Za rok 2005 se k elektronickému nakupování hlásilo 27 % českých firem s deseti a více zaměstnanci, přičemž elektronickou cestou bylo v roce 2005 řešeno pouze 10 % ze všech nákupů českých firem s deseti a více zaměstanci.

Největší podíl firem, které v roce 2011 uskutečnily elektronický nákup, je mezi firmami s 250 a více zaměstnanci (64,5 %), které elektronickou cestou uskutečnily 33,4 % všech nákupů. Následují firmy s 50 až 249 zaměstnanci (52,1 %), v jejichž případě bylo za rok 2011 uskutečněno elektronicky 21,8 % objednávek. Nejmenší podíl firem objednávajících elektronicky je mezi těmi s 10 až 49 zaměstnanci (41,3 %). U těchto firem bylo za rok 2011 elektronicky uskutečněno 16,7 % ze všech jejich nákupů.

Firmy nejčastěji elektronicky nakupují prostřednictvím webu

České firmy s deseti a více zaměstnanci v roce 2011 podle Českého statistického úřadu nejčastěji k uskutečnění objednávky využívaly webové stránky. K nákupu přes web se za rok 2011 přihlásilo 38 % uvedených firem. Nicméně hodnota nákupů přes webové stránky dosahuje za rok 2011 jen 6,6 % z celkové hodnoty všech nákupů českých firem s deseti a více zaměstnanci.

Za objednávkami přes webové stránky následuje uskutečňování objednávek prostřednictvím jiného internetového kanálu (18,5 % firem, 13,2 % z hodnoty všech nákupů) a dále prostřednictvím jiné elektronické sítě než je internet (5,6 % firem, 7 % z celkové hodnoty nákupů).

Jinými slovy, české firmy se sice nejvíce hlásí k nakupování prostřednictvím webových stránek, ovšem ty se podílejí na celkové hodnotě uskutečněných nákupů nejnižším procentem. Větším procentem se na celkové hodnotě uskutečněných nákupů podílejí jiné cesty elektronického nákupu, ke kterým se hlásí menší procento firem. 

On-line výměna faktur funguje i bez elektronických podpisů a datových schránek

Podle dat ČSU za leden 2012 více než polovina (51,9 %) českých firem s deseti a více zaměstnanci zasílá faktury elektronickou cestou. K příjmu faktur elektronickou cestou se hlásí více než tři čtvrtiny (75,8 %) firem alespoň s deseti zaměstnanci.

Pouze 9 % procent všech českých firem s deseti a více zaměstnanci k fakturám zaslaným elektronickou cestou připojuje i elektronický podpis. Mezi firmami s 10 až 49 zaměstnanci je to dokonce jen 7 %. Podíl firem opatřujících elektronické faktury i elektronickým podpisem je větší mezi těmi s 50 až 249 zaměstnanci (15 %) a pak s 250 a více zaměstnanci (21 %).

Prostřednictvím datové schránky podle dat za leden 2012 zasílá faktury 4,4 % českých firem s deseti a více zaměstnanci. Faktury přijímý prostřednictvím datových schránek 9 % těchto firem. Z firem s 10 až 49 zaměstnanci fakktury prostřednictvím datových schránek odesílá pouze 3,8 % a přijímá 7,8 %.

U firem s 50 až 249 zaměstnanci systém datových schránek k odesílání faktur používá 6,1 % a příjmu pak 13 %. Největší podíl firem využívajících pro fakturaci systém datových schránek je mezi těmi velkými s 250 a více zaměstnaci. Z nich faktury přes datové schránky odesílá 10,1 % a odesílá 15,7 %.


 Tabulka č.1: Elektronické nakupování v podnikatelském sektoru ČR, 2011 (zdroj: Český statistický úřad)

Elektronické nakupování v podnikatelském sektoru ČR, 2011 (zdroj: Český statistický úřad)

 

Tabulka č.2: Elektronický prodej v podnikatelském sektoru ČR, 2011 (zdroj: Český statistický úřad)

Tabulka č.2: Elektronický prodej v podnikatelském sektoru ČR, 2011 (zdroj: Český statistický úřad)

 

Graf č.1: Podniky v ČR využívající pro elektronickou fakturaci datové schránky, leden 2012 (zdroj: Český statistický úřad)

Graf č.1: Podniky v ČR využívající pro elektronickou fakturaci datové schránky, leden 2012 (zdroj: Český statistický úřad)

 

Graf č.2: Podniky připojující k zaslaným fakturám elektronický podpis, leden 2012 (zdroj: Český statistický úřad)

Graf č.2: Podniky připojující k zaslaným fakturám elektronický podpis, leden 2012(zdroj: Český statistický úřad)

 

 


 

Zdroj: Český statistický úřadKomentáře