ČOI e-shopům v Q3 2012 uložila pokuty ve výši 1,25 milionu korun

Z další série kontrol České obchodní inspekce (ČOI) z 259 kontrolovaných e-shopů vyšlo s čistým štítem jen 22 % z nich. Podle ČOI to ale není odraz stavu internetového obchodování v ČR. Proč?

ČOI e-shopům v Q3 2012 uložila pokuty ve výši 1,25 milionu korunČOI e-shopům v Q3 2012 uložila pokuty ve výši 1,25 milionu korunČeská obchodní inspekce ve třetím čtvrtletí 2012 uložila provozovatelům e-shopů již pravomocné pokuty za zjištěná porušení obecně závazných právních předpisů v celkové výši 1 250 500 Kč. Uvedla to ve zprávě pro média.

Nejvyšší pravomocně uložené pokuty v uplynulém čtvrtletí činily 50 000 Kč. Další se pohybovaly v řádu desítek tisíc. Za méně závažná porušení povinností při internetovém prodeji byly uloženy pokuty nepřesahující výši několika tisíc korun.

Česká obchodní inspekce (ČOI) ve třetím kvartále roku 2012 provedla 259 kontrol internetových obchodů, přičemž v 78 % případů shledala porušení obecně závazných právních předpisů.

Vysoké procento kontrol, při kterých bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, nelze považovat za zcela objektivní měřítko stavu elektronického obchodování v České republice,“ vysvětluje Česká obchodní inspekce ve zprávě pro média.

Kontroly jsou jednotlivými inspektoráty prováděny cíleně v rizikových obchodech nebo e-shopech, u kterých lze dle předchozího sledování nebo podání spotřebitelů předpokládat, že při své činnosti zákony stanovené předpisy nedodržují,“ doplňuje dále Česká obchodní inspekce.

Prohřešky jsou stále stejné: e-shopy především špatně informují

Nejčastěji se inspektoři z České obchodní inspekce setkávali i ve třetím čtvrtletí 2012 s porušením zákazu užívání nekalých obchodních praktik (157 zjištění – 45,4 %).

Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících.

Druhým nejvíce porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele byla povinnost řádně informovat spotřebitele o podmínkách uplatnění reklamace, včetně podmínek pro uplatnění práv při rozporu s kupní smlouvou (102 porušení – 30,9 %).

Mezi další zjišťované nedostatky patřilo nedodržování povinností při přijímání a vyřizování reklamací, včetně nedodržování zákonem stanovené lhůty pro její vyřízení (18 zjištění – 5,5 %).

Struktura porušení se ve srovnání s  výsledky kontrol internetových obchodů v prvním a druhém čtvrtletí 2012 v zásadě nezměnila,“ konstatuje Česká obchodní inspekce ve zprávě pro média.

V té na adresu českých e-shopů uvádí: „Dobré jméno těch zavedených a spotřebiteli vyhledávaných společností stále kazí stovky malých internetových obchodů, které těží z nekalých obchodních praktik, používaných v rozporu se zákonem při nabídce i prodeji často fiktivního sortimentu zboží.

Zdroj: Česká obchodní inspekce
Úvodní foto: © Helder Almeida - Fotolia.com

Komentáře