Cisco: Polovina českých firem virtualizuje

Cisco zveřejnilo výsledky průzkumu zaměřeného na virtualizaci a cloud mezi účastníky Cisco Expo 2011. Které služby firmy využívají v cloudu v největší míře? Kde nejčastěji zavádějí virtualizaci a jaký podíl firem použití těchto technologií plánuje?

Cisco: Polovina českých firem virtualizuje



Cisco: Polovina českých firem virtualizujePřes 12 % respondentů z řad českých organizací a podniků používá v současné době služby založené na cloudu. Mezi nejčastější služby patří e-mail, podnikový software (např. pro účetnictví či webové konference). Více než pětina dotázaných firem jejich zavedení v nejbližší době plánuje.

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že 58 % respondentů se domnívá, že se do tří let bude minimálně čtvrtina dat a aplikací v jejich firmě ukládat či používat v privátním cloudu.

Respondenti jsou přesvědčeni také o budoucím použití veřejného cloudu. Více než čtvrtina z nich uvedla (26 %), že předpokládají, že do tří let bude jejich firma minimálně jednu čtvrtinu dat a aplikací ukládat či používat právě v něm.

Virtualizace v firmách poroste v dalších měsících

Část průzkumu Cisca se věnovala také virtualizaci, která je jedním ze zásadních faktorů podporující rozvoj cloudu. Více než polovina českých organizací podle průzkumu v současné době realizuje projekt zaměřený na virtualizaci. Jde nejčastěji o virtualizaci serverů (54 %), úložišť (18 %), desktopů (14 %) či síťové infrastruktury (14 %).

Dalších 17 % dotázaných podniků či institucí plánuje projekty zaměřené na virtualizaci v následujících měsících. Přínosy virtualizace firmy vidí především v lepším využití existujících zdrojů (59 %), v zjednodušeném řízení (37 %) a snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) (35 %).

Konsolidace zvýší úlohu sítí v data centrech

Podle 70 % respondentů se zvýší úloha sítí v datovém centru ve firmách především proto, že mohu sjednocovat servery, úložiště a virtualizaci zdrojů a lépe spravovat zdroje a bezpečnost.

Mezi nejdůležitější obchodní trendy, které se dotýkají datových center, patří podle respondentů virtualizace (49 %), nutnost snižovat náklady (49 %), nárůst počtu aplikací a objemu dat (44 %), bezpečnost řízení rizik (38 %), práce na dálku a mobilita zaměstnanců (25 %) či cloud computing (19 %).

Na otázku, co v současné době nejvíce řeší v oblasti datových center, odpovědělo nejvíce dotázaných energetickou náročnost (29 %). Shodně po 25 % respondenti označili výkon a fyzický prostor.

Nereprezentativní průzkum mezi IT profesionály i vedoucími pracovníky největších českých firem realizovala společnost Cisco v dubnu letošního roku v rámci dvanáctého ročníku konference Cisco Expo 2011. Výzkumu se zúčastnilo téměř 550 respondentů.

Zdroj: Cisco







Komentáře