BSA: Pirátství ve firmách udává stále nejčastěji konkurence

Protipirátská organizace BSA obdržela od května 2010 z různých zdrojů více jak 1600 oznámení, informací a podnětů s podezřením na užívání nelegálního softwaru ve firmách. Využijte této příležitosti a přesvědčte zákazníky o výhodách legálního softwaru.Při porovnání s květnovými výsledky se podíl oznámení iniciovaných zaměstnanci (ať již současnými nebo bývalými) zvedl o 10 procentních bodů na 40 %. Rovná polovina oznámení pochází z řad konkurenčních firem a 10 % oznámení upozorňuje na pirátství v oblasti distribuce softwaru a jiných oblastech. Nejvíce oznámení (90 %) obdržela BSA z anonymních zdrojů a jen desetina informátorů uvedla osobní informace.

Z jakých zdrojů oznámení piratství pochází

Zdroj: BSA

Mezi důvody zaměstnanců podávajících oznámení přetrvávají obavy, že by v případě policejní prohlídky mohli být za užívání nelegálního softwaru spoluodpovědní či jednoduše nesouhlas s pirátstvím ve firmě. Valná většina oznámení je ale motivována pomstou zaměstnavateli. Pokud oznámení iniciuje firma, je to téměř vždy kvůli nekalé konkurenci. Pro srovnání dále doporučujeme výsledky za prvních pět měsíců letošního roku.

Důvody pro oznámení pirátství ve firmě

Zdroj: BSA

V České republice dosahuje míra pirátství podle posledních statistik 37 % a ztráty českého softwarového odvětví činí přibližně 3,6 miliardy korun.

Bezpečnost jako příležitost pro prodejce

V rámci Celosvětového dne proti pirátství připadajícího na 17. listopadu zveřejnil Microsoft studii, ze které vyplývá, že si 21 % lidí stále myslí, že mezi originálním a nelegálním softwarem není žádný rozdíl.

Na druhou stranu o tom, že padělaný či nelegální software není stejně bezpečný jako originální, je přesvědčeno třikrát více lidí než těch, kdo rozdíl v bezpečnosti nevidí. Bezpečnost je a bude aktuální téma a dá se velmi dobře použít jako prodejní argument.

Můžete tak využít této příležitosti a seznámit zákazníky s výhodami, které jim legální software nabízí. Představte jim možnosti, jak systém legalizovat (např. pomocí Get Genuine Kitu). Inspirací vám může být web legalnisoftware.cz.


Zdroj: BSA, MicrosoftKomentáře