BSA: Legislativa brzdí rozvoj cloud computingu

Podle analýzy BSA mezi jednotlivými zeměmi světa negarantuje prosperující IT ekonomika dobrou legislativu pro cloud computing.

BSA: Legislativa brzdí rozvoj cloud computinguBSA: Legislativa brzdí rozvoj cloud computingu Protipirátská organizace Business Software Alliance (BSA) uvádí, že směsice protichůdných zákonů a regulace mohou omezit rozvoj globálního trhu cloud computingu. BSA své prohlášení staví na výsledcích průzkumu ve 24 zemích světa, které podle ní představují 80 % trhu s IT technologiemi.

Studie nazvaná BSA Hodnocení globálního cloud computingu stanovuje pořadí zemí podle jejich připravenosti podporovat další růst globálně integrovaného režimu cloud computingu. Studie slovy Jana Hlaváče, tiskového mluvčího BSA, hodnotí legislativu a regulace hned v sedmi oblastech: zabezpečení dat, kybernetická bezpečnost, kybernetický zločin, duševní vlastnictví, kompatibilita technologií a harmonizace legislativy, volný obchod a IT infrastruktura.

Nejlepší legislativu s ohledem na cloud computing mělo následujících pět zemí v tomto pořadí: Japonsko, Austrálie, Německo, Spojené státy a Francie.

Nejpřekvapivějším zjištěním studie je podle BSA u některých států s prosperujícím IT odvětvím zbytečná izolace zákonů a regulací, jež jsou v konfliktu s legislativou jiných zemí,.

Rozdíl mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami je propastný

V připravenosti zemí na cloud computing je propast mezi vyspělými ekonomikami a rozvojovým světem. Japonsko, Spojené státy a EU disponují solidním právním a regulačním základem, jenž dokáže podpořit růst cloud computingu, zatímco rozvíjející se země jako Čína, Indie a Brazílie mají před sebou podle Hlaváče ještě dlouhou cestu.

Na prvním místě se umístilo Japonsko. „Země disponuje komplexní ochranou před kybernetickým zločinem a má velice silnou IT infrastrukturu. Japonsko rovněž nejlépe zavádí mezinárodní technologické standardy,“ vysvětlil v tiskovém oznámení Jan Hlaváč.

Pro maximální využití potenciálu cloud computingu BSA navrhuje:

 1. Ochrana soukromých dat a zároveň umožnění volného toku dat a obchodu.
 2. Podpora špičkových technologií zabezpečení proti kybernetickému zločinu bez nutnosti používat specifické technologie.
 3. Boj s internetovým zločinem za použití smysluplných odstrašujících prostředků.
 4. Silná ochrana a boj proti zneužívání a porušování autorských práv v technologiích cloud computingu.
 5. Podpora otevřenosti a interoperability mezi poskytovateli služeb cloud computingu.
 6. Podpora volného obchodu odstraněním bariér a preferencí pro určitý produkt nebo pro výrobky určité firmy.
 7. Vytvoření pobídek pro soukromý sektor k investicím do širokopásmové infrastruktury a podpora všeobecného přístupu k této infrastruktuře mezi občany.

Tab.: Země podle připravenosti na cloud computing

Země

Skóre

(max 100)

1.

Japonsko

83,3

2.

Austrálie

79,2

3.

Německo

79,0

4.

USA

78,6

5.

Francie

78,4

6.

Itálie

76,6

7.

Spojené království

76,6

8.

Jižní Korea

76,0

9.

Španělsko

73,9

10.

Singapur

72,2

11.

Polsko

70,7

12.

Kanada

70,4

13.

Malajsie

59,2

14.

Mexiko

56,4

15.

Argentina

55,1

16.

Rusko

52,3

17.

Turecko

52,1

18.

Jižní Afrika

50,4

19.

Indie

50,0

20.

Indonésie

49,7

21.

Čína

47,5

22.

Thajsko

42,6

23.

Vietnam

39,5

24.

Brazílie

35,1

   

   

   
   Zdroj: BSA   Komentáře