Až 25 % stavebních firem plánuje zvýšení výdajů na IT

CCV, výrobce podnikového software, provedl bleskový průzkum mezi padesáti stavebními firmami vystavujícími na mezinárodním veletrhu IBF v Brně. Výsledky mohou být překvapující. Pomůže „Zelená úspora“ také IT?Programy pro podporu stavebních firem mohou znamenat také příležitost pro ITZjištěné výsledky naznačují zlepšení investiční nálady na trhu: zatímco při podobných šetřeních z počátku roku byla podle CVV investiční skepse velmi hluboká, aktuální průzkum ukazuje zlepšené vnímání současné situace. Tuto změnu přisuzují autoři průzkumu pozitivním pobídkám pro oblast stavebnictví z posledních týdnů, od deklarací veřejných zakázek až po dotační projekt Zelená úsporám ve výši 25 miliard korun, který byl zahájen ministrem Bursíkem přímo na brněnském veletrhu, podobně jako nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, která je zaměřena mimo jiné i na investice do energetických úspor v budovách veřejného sektoru a přináší celkem až 6 miliard korun.

Na otázku, jaká opatření byla přijata v současném období stavební recese, uvedli zástupci stavebních firem nejčastěji snižování provozních nákladů (73 %), lepší využívání analýz a informací (68 %), prohlubování zákaznických vztahů (61 %) a expanzi na nové trhy nebo do tržní niky konkurence (42 %). Pouze 22 % firem mezi nejnutnějšími opatřeními uvedlo snižování investičních nákladů. S tímto zjištěním koresponduje také ochota i nadále investovat do informačních technologií. „Většina firem v letošním roce plánuje zachovat stejnou výši výdajů do IT, 25 % jich dokonce plánuje tyto výdaje navýšit," komentoval výsledky výzkumu ředitel pro strategický marketing společnosti CCV Petr Ondrášek. „O zvýšení plánovaných investic s využitím některého z dotačních programů Evropské unie navíc uvažuje plných 50 % firem, přičemž 5 % již má tuto formu podpory rozpracovánu."

Mírná většina respondentů se domnívá, že dodavatelé IT nenaslouchají správně zákazníkovi a nedokáží vysvětlit nabízená řešení, tedy mluvit pro zákazníka srozumitelným jazykem. „Úspěšný může být jenom ten, kdo nejen dodá kvalitní řešení, ale kdo také prokáže zkušenost v oboru a kompetenci pro jeho implementaci," uvedl Petr Ondrášek.

Podle názoru stavebních firem dále platí, že informační systém by měl podniku především přinést úsporu zdrojů a lepší přehled o firmě. Z pohledu funkcionality systému jsou výsledky průzkumu jednoznačné: zákazníkům v prvé řadě záleží na srozumitelnosti aplikace (60 %). Zlepšit či nově zavést v informačním systému firmy by respondenti chtěli především řízení poptávky, distribuce a skladových zásob. Tento požadavek uvedlo za svou prioritu 24 % respondentů. Mezi další trojicí preferovaných řešení patří řízení vztahů se zákazníky (21 %), manažerské analýzy a reporting (20 %) a nejčastější odpověďmi se objevuje také důraz na elektronickou výměnu obchodních dokumentů (11 %).

Na českém trhu stavebnictví podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu používá elektronickou fakturaci 7 % firem, řešení pro elektronickou výměnu dokumentů (EDI) ve formátu EDIFACT 2,1 % a řešení EDI postavené na formátu XML 8,9 %. Tato tři čísla jsou vesměs o polovinu nižší, než je průměr ve všech dvaceti sedmi zemích Evropské unie. Jedná se tedy o údaje, které vám mohou pomoci při hledání nových obchodních příležitostí.

Bleskový mobilní průzkum CCV během prvních dnů Mezinárodního stavebního veletrhu IBF oslovil padesát vybraných vystavovatelů. Respondenty byly osoby s vlivem na pořízení informačních systémů v podniku.Komentáře