AMD: Důvěra organizací v cloud computing roste

AMD oznámilo výsledky celosvětové studie zaměřené na přijetí a přístupy ke cloud computingu, ve které byli dotazování IT decision makeři z veřejného i soukromého sektoru.AMD: důvěra v cloud computing roste. Foto: © Tom Wang - Fotolia.comVýsledky studie ukazují radikálně odlišné postoje, přístupy, zájmy a úroveň vyspělost organizací v různých podnikatelských prostředích.

S rostoucím přijetím cloudu se navyšuje také hodnota dat uložených v tomto prostředí. Necelé dvě třetiny uživatelů cloudu (63 %) odhadují, že hodnota jejich dat uložených v hostingu převyšuje 250 tisíc dolarů. AMD podle rozsahu průzkumu odhaduje, že hodnota dat v cloudu celosvětově představuje miliardy dolarů.

Většina respondentů (92 %) využívajících cloud uvedlo, že v jejich rozhodnutí vstoupit do cloudu hrála velkou roli infrastruktura dodavatele. Respondenti z řad firem v privátním sektoru uvedli, že za nejvhodnější pro přesunutí do cloudu považují e-mail, finance/účetnictví a obsluhu webu (v tomto pořadí).

Veřejný vs. soukromý sektor

V USA vyjádřilo dvakrát více respondentů názor, že vládní politika akcelerovala přesun do cloudu, než těch, kteří odpověděli opačně. Hlavním důvodem jsou údajně úspory nákladů. Téměř polovina celosvětově dotázaných z veřejného sektoru označilo krácení rozpočtů jako příčinu rychlejšího přijetí cloudových řešení.

Jednou z hlavních uváděných překážek pro plné přijetí cloud computingu ve veřejném sektoru jsou potřebné zkušenosti interních IT oddělení pro nasazení cloudových řešení. V rámci průzkumu 43 % respondentů z veřejného sektoru uvedlo, že nedisponuje dostatečnými zkušenostmi pro přechod do cloudu, přičemž ve veřejném sektoru stejnou odpověď uvedlo 23 % dotázaných.

Hlavní zjištění:

  • Cloudová řešení používá nebo zkouší: 74 % organizací z USA, 68 % organizací z Asie a 58 % organizací v Evropě.
  • Jedna z deseti amerických organizací odhaduje, že její data uložená v cloudu mají cenu přes 10 milionů dolarů. Přitom 63 % všech respondentů označilo bezpečnost jako jedno z hlavních rizik tohoto modelu.
  • Uživatelé cloudových řešení ke službám přistupují především z PC (90 %), následně pak z smartphonů (56 %), tabletů (37 %) a tenkých klientů (32 %).

Kompletní zpráva je k dispozici ke stažení zde.

Zdroj: AMDKomentáře