Michal Zlesák, Extreme Networks: Uděláme ze sítě nástroj pro Business Intelligence

Jak může historicky síťařská firma poskytnout organizacím nástroj pro Business Intelligence? A jaké partnery pro to potřebuje? Odpovídá Michal Zlesák, obchodní ředitel společnosti, Extreme Networks.

Michal Zlesák, Extreme Networks: Uděláme ze sítě nástroj pro Business IntelligenceHistoricky je Extreme Networks síťová společnost, která rozumí nejlépe infrastruktuře. Co má se sítí společného Business Analytics?

Předpokladem je, že organizace přes síť přenášejí stále větší provoz. My jim dáváme možnost analyzovat, co se v síti děje a pochopit tak, jak celá společnost funguje. Analýzu děláme přímo v infrastruktuře na existujícím provozu a nejsme omezeni sítěmi jiných výrobců.

Jaké scénáře využití si lze u analýzy provozu představit?

Řešíme tři oblasti. Tou první je bezpečnost, kdy dokážeme sledovat nežádoucí, nebo neschválené aplikace – tedy šedé IT. Druhou je sledování výkonu, dokážeme měřit odezvy na aplikaci a na síti, čímž pomáháme správcům předcházet potenciálním stížnostem uživatelů a zlepšovat jejich zkušenost. Správci mohou podle nejnižšího využití také plánovat odstávky. Třetí oblast je zajímavá hlavně pro management, kterému dokážeme poskytnout Business Intelligence tak, že měříme zapojení uživatelů do jednotlivých aplikací (produkční aplikace typu SAP, Oracle apod.) a na základě toho můžeme vyhodnocovat jejich produktivitu a lépe chápat, jak organizace funguje.

Jaký dosah v rámci sítě má vaše technologie?

Naše technologie Purview umí rozpoznávat provozní toky a zjistí, jaké aplikace komunikují nejen na hranici jako třeba v případě firewallu nebo application performance monitoringu, ale uvnitř celého perimetru sítě.

Pokud by organizace chtěla Purview nasadit do existující sítě, jaké má možnosti?

Většina organizací používá Purview jako senzor, který „ozrcadluje“ část provozu na hlavních linkách (do internetu, do datového centra atd.) a s těmito daty dále pracuje. Z každého nově vygenerovaného toku si ozrcadlí jeho část – např. z terabytu převezme až třicet rámců za IP hlavičkou – a tyto informace porovná s databází aplikačních vzorků. Zákazník ale může naše řešení nasadit i v aktivním módu na jádru sítě. Typicky jde o využití v datovém centru. Všechno, co pak projde naším páteřním zařízení, je monitorované. Bavíme se tedy o stogigabitových rychlostech, které analyzujeme bez dopadu na výkon.

Jedna stránka je hardware, ale jak je vyřešeno licencování na zbylou část celého řešení?

Purview se skládá ze tří komponent. První je hardware, tedy procesory, které pracují s danými toky. Bavíme se zařízení od čtyř desetigigabitových linek až po S8 s třemi terabity, který jsme použili na  Super Bowl v USA. Druhá komponenta přebírá informace z netflow a porovná je s databází vzorků, což se děje na softwaru tzv. Purview enginu, který je licencován podle výkonu - počtu toků za minutu. Třetí komponenta je management, který slouží k prezentaci informací v kontextu uživatele, zařízení, místa a času připojení. Management je licencován podle počtu IP adres sledovaných zařízení.

Jak vypadá vaše partnerská síť?

Tím, že jsme byli původně síťařská firma, se naši partneři rekrutovali typicky ze společností, které instalovaly kabeláž. S rozšířením záběru na Business Intelligence se naše partnerská báze hodně změnila. Veracomp jako náš distributor s přidanou hodnotou disponuje expertízou pro přípravu proof-of-conceptů, rozvoj obchodu, implementace a další. Nasazení a hlavně následnou péči poskytují partneři.

Kolik partnerů máte v ČR?

Aktuálně spolupracujeme zhruba s patnácti, z nichž tuto expertízu má asi šest. Purview navíc partnerům otevírá možnost poskytování tohoto nástroje jako služby. Jde např. o garanci SLA dodávaných aplikací.

Pro kolik partnerů je podle vás v oblasti BI v síti prostor?

Bavím se s velkými zákazníky typu ČEZ, ale i s menšími typu městských úřadů. S tím také souvisí to, že existují partneři, kteří se orientují na velké klienty, ale i ti, kteří se orientují na menší. Pokud partner dokáže vnímat službu jako nástroj, který zákazníkovi pomáhá vydělávat, pak je vhodný adept. Vždy jsme šli strategií omezeného počtu partnerů, kteří disponují určitou odborností. Takových expertů tady může být pět a dalších deset méně specializovaných partnerů pak obslouží i menší zákazníky.

Zdroj: ChannelWorld
Úvodní foto: Veracomp

Komentáře