Martin Lukánek, eD system: Jsme připravení růst

O čerstvých výsledcích minulého účetního roku, o krocích, které mají společnostem eD system přinést větší efektivitu, o přejmenování a plánech se slovenskou i českou pobočkou jsme mluvili s Martinem Lukánkem, finančním ředitelem společností eD system a jednatelem slovenského zastoupení.

Martin Lukánek, eD system: Jsme připravení růstV březnu jste skončili fiskální rok 2018, jak se vám dařilo na jednotlivých trzích?

V Česku jsme přeplnili všechny plánované ukazatele. Obrat jsme meziročně navýšili o 20 %, rostli jsme ve všech zákaznických i produktových segmentech vyjma softwaru a PC, který celkově neroste.

Nejvyšší vzestup jsme zaznamenali v mobilní divizi a v periferiích zejména v tisku. Podařilo se nám navýšit i byznys s HP, což je náš největší dodavatel.

Na Slovensku jsme v loňském roce zahájili restrukturalizaci, oddělili jsme VAD byznys od DNS a zaměřili jsme se na propojení všech klíčových týmů. Obrat na tuzemském trhu jsme udrželi na loňské úrovni a v konsolidovaných výsledcích jsme dosáhli na částku 11,5 mld. Kč.  

Co primárně dopomohlo růstu v Česku?

Nemůžu vyzdvihnout jen jeden faktor. Je to kombinace nových zákazníků, rozšíření produktového portfolia zejména mobilních značek.

Na eD Expo 2018 jsme opět prezentovali spolupráci s Xiaomi, která nám hodně pomáhá. Zvýšili jsme počet zákazníků zejména mezi menšími, které aktivně vyhledáváme, a v Česku, na Slovensku a Polsku se blížíme k 5 000 aktivních resellerů.

Částečně se posouváme do segmentu non-IT, ale tam růst ještě nenaplňuje naše plány, protože je trh dost saturovaný. Vidíme zde symbiózu aktivního hledání zákazníků a nabídky něčeho nového. Určitě tam je ještě velký potenciál, například v malé bílé elektronice. Naše dlouhodobá strategie je rozšiřovat portfolio produktů.

Co z pozice finančního ředitele hodnotíte v loňském roce za úspěch a za negativa?

Martin Lukánek, CFO, eD systemUrčitě to, že jsme neutrpěli žádnou větší finanční škodu v pohledávkách v souvislosti s problémy a krachy některých firem, někdy i vlivem zásahů finančních úřadů.

Riziko se nám podařilo uřídit i s využitím pojištění. Mělo to však negativní efekt, kdy pojišťovny a banky začaly kvůli některým kauzám IT sektor vnímat rizikověji a revidovaly kreditní limity našich dodavatelů.

Rozevírající se nůžky obrátek pohledávek a obrátek závazků nám trochu zkomplikovaly řízení pracovního kapitálu. Proto jsme hledali flexibilnější financování a loni do bankovního financování zapojili factoring a přidali do portfolia čtvrtou banku pro ČR i SR.

Hodně úsilí jsme věnovali slovenskému zastoupení. Loni jsme udělali spoustu opatření a rozhodnutí, která nám přinesou větší efektivitu. Centralizací nákupu a marketingu jsme dosáhli úspory nákladů, a do nového účetního roku tak vstupujeme konkurenceschopnější a stavíme byznys plán do černých čísel.

Neobáváte se, že by nákladová optimalizace a snížení počtu lidí na Slovensku mohly ovlivnit zdejší byznys?

Mohlo by to mít vliv, ale v obchodu jsme nedělali zásadní zásahy, naopak jsme obchodní týmy propojovali, aby se mohly navzájem podporovat. Pro zákazníka to znamená, že budeme schopni efektivně sdílet nabídku i díky napojení skladů ve dvou lokalitách.

Po loňském sjednocování jste letos informovali o změně názvu eD system Czech na eD system. Proč k tomu došlo?

Chceme, aby společnost eD system (bývalý eD system Czech) byla vnímána jako centrální společnost, přes kterou obsluhujeme jednotlivé trhy. Cílem bylo, aby byl název univerzální a neutrální. Při té příležitosti jsme se zbavili apostrofu v názvu, který dělal problémy v on-line vyhledávání.

Proslýchá se, že se na náš trh chystá vstoupit Also. Neznamenají optimalizační kroky, že byste mohli být cílem?

Optimalizační kroky na Slovensku jsme dělali z důvodu zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti. Hráče jako Also a Ingram samozřejmě vnímáme a sledujeme.

Vnímáme je jako potenciální konkurenci. My se soustředíme na naplňování naší strategie být efektivnějšími v obsluze zákazníka, což nás jen posouvá dopředu i vůči těmto hráčům. Pokud bychom měli být jejich cílem, pak tato restrukturalizace bude jistě prospěšná.

Co vás čeká letos?

Od července sjednotíme informační systém pro Česko i Slovensko, od čehož očekáváme zjednodušení transakcí a snížení objemu přeprodejů, které jsme mezi entitami museli dělat. Sloučení se slovenskou pobočkou by mělo mít pozitivní dopad hlavně pro tamní zákazníky.

Pro nás je to obrovská příležitost pro další růst, kterého chceme dosáhnout také využitím potenciálu nových značek, zejména v mobilních zařízeních, ale i non-IT.

Budeme také dále pokračovat v našich investicích do elektronických obchodních nástrojů, abychom zvyšovali efektivitu obsluhy zákazníků, budeme pokračovat v rozšiřování skladovacích kapacit a dalším zrychlování v expedici zboží především pro český a slovenský trh.

Zdroj: ChannelWorld

Vyšlo v ChannelWorld 2/2018


Úvodní foto: eD system

Komentáře