Kulatý stůl: Růžová budoucnost IT? Co v sobě skrývá digitální transformace

Jak se změnila úloha IT pro byznys zákazníka? Proč je klasické IT už jen jednou částí IT služeb? Jak se mění IT oddělení zákazníků a co vám vrátí marži? Jaký byznys už nemůže bez IT být, protože existuje jen díky digitální transformaci? A jak daleko je digitalizace v Česku?

Kulatý stůl: Růžová budoucnost IT? Co v sobě skrývá digitální transformace
A jak postupovat u zákazníka?

„Ve firmě je důležité najít někoho, kdo je vlastníkem daného problému. Ten problém je potřeba pochopit, rozebrat a vyřešit. Na to ale potřebujete zcela jiné specialisty než ty, kteří vycházejí z IT. Tito specialisté musejí znát procesy. Projekty pak probíhají ve dvou fázích. V první se nadefinuje řešení a koncept. V něm se vymýšlí analytický model a zákazník vidí jen výstupy. Pokud je spokojený, pak dojde k nasazení celého řešení,“ popisuje Bedřich Luft (DXC Technology).

 

Iveta Babulenková (Red Hat) dodává: „Před lety jsme byli v kontaktu pouze s lidmi na straně provozu a infrastruktury. Dnes již rozhodují u mnoha firem týmy, které mají na starosti inovace společně s dalšími týmy pro danou oblast. Na straně zákazníka tak je daleko více interakcí než dříve.“

 

„IT mělo původně úlohu zabezpečení fungování technologií. Tato úloha stále zůstává, ale rozšiřuje se o podporu organizace v inovacích. Ať už o nových technologiích vedeme diskuzi s kýmkoli, stejně na konci je vždy IT oddělení, které musí potvrdit, že dané řešení může v organizaci bez problémů fungovat. Úloha IT se zvedá tam, kde jde schopné přinášet inovace,“ říká Lukáš Jelínek (Dimension Data).

 

Jiří Beran (IBM)„Dříve bylo nositelem inovací IT oddělení, které se snažilo přesvědčit vedení, že daný projekt dává smysl. Nyní jsou už i v Česku zákazníci, kteří mají definovanou pozici digital officer, který zodpovídá za inovace a rozvoj nových služeb. U jiných zase o nákupu rozhoduje to oddělení, které chce inovovat, a IT je pak jen v roli toho, kdo zajistí, aby služba v organizaci bez problémů fungovala,“ doplňuje Jiří Beran (IBM).

 

„Často rozhodování funguje způsobem, kdy dané oddělení osloví IT tým, aby přišel s řešením, které by mu pomohlo. IT oddělení pak hledá na trhu řešení – a to je příležitost pro dodavatele,“ upozorňuje Martin Štětka (Veeam).

 

„Před pár lety se diskutoval problém šedého IT. Souviselo to s nástupem softwaru jako služby, kdy si jednotlivá oddělení firem kupovala služby provozované z cloudu a IT oddělení o tom nevědělo. Chvíli to vypadalo jako silný trend, ale organizace si nakonec uvědomily, že je důležité, aby měl někdo nad tím vším kontrolu. Díky tomu se úloha IT oddělení opět posílila. Jde to ruku v ruce s tím, že firmy od nich nyní chtějí nejen údržbu, ale i inovace,“ popisuje Lukáš Jelínek (Dimension Data).

 

Jiří Beran (IBM) dodává: „Byznys dnes tlačí hlavně zákazníci, kteří vyžadují služby spojené s digitalizací: V oblasti e-commerce potřebujete obsluhovat co nejvíce zákazníků. A to tak, abyste prodali s co nejzajímavější přidanou hodnotou. Velké korporace zase potřebují zajistit informační servis svým klientům, ale i zaměstnancům v oblastech, na které se často ptají nebo hledají řešení. S postupující digitalizací stále méně zákazníci řeší, zda je v řešení cloud, či nikoli. Nyní již totiž dokážeme zabezpečit, aby data v cloudu byla v přesně daném serveru na přesném místě, tzn. dedikovaném prostředí. “

 

„Souhlasím, že klasické IT oddělení zákazníků v jednu chvíli zaspalo. Výsledkem bylo, že kromě IT, které zabezpečuje fungování technologií, vznikla druhá část IT oddělení v obchodních týmech, zaměřená na inovace. Nebo si dané obchodní oddělení najme firmu, jež danou službu nabízí formou cloudového řešení.

 

I sdílená ekonomika vznikla jako byznys model, který by bez digitální transformace neexistoval. V každém segmentu může existovat nové pojetí byznysu s pomocí digitální transformace – jde jen o to na to přijít,“ říká Bedřich Luft (DXC Technology).

 

A jak se digitalizují partneři?

Iveta Babulenková (Red Hat)„Díky digitální transformaci přibývá mnoho nových partnerů, kteří přicházejí s novým přístupem. Nebo těch, kdo se mění a vytváří nový typ byznysu. My se snažíme pomáhat i tradičním partnerům, aby nacházeli nové cesty a používali existující metodiky trochu jiným způsobem,“ říká Iveta Babulenková (Red Hat).

 

Lukáš Jelínek (Dimension Data) dodává: „I my jako dodavatel ICT služeb investujeme obrovské množství prostředků do vývoje a studií trhu. A pokud pomáháme zákazníkovi s inovativním přístupem k trhu, pak se do určité míry učíme s ním a získáváme zkušenosti pro další naše klienty. Hodně přitom spolupracujeme se start-upy. Přinášíme jejich řešení v balíku našich služeb zákazníkům. Primárním kontaktem pro klienta ale zůstáváme my. Ten nijak neriskuje, protože spolupracuje se zavedenou společností, a zároveň ale čerpá výhodu start-upů, jež sami o sobě mohou znamenat určité riziko.“

 

„Zprvu nás zajímal jen počet našich partnerů. Nyní jsme se však posunuli a začali s nimi pracovat podle jejich typu a úrovně spolupráce,“ říká Martin Štětka (Veeam).

 

Jiří Beran (IBM) doplňuje: „Trendem je podporovat partnery, kteří přicházejí s inovací. Ty pak propojujeme s tradičními partnery, kteří zajišťují služby a technologie z tradičního pohledu IT. Díky tomu vznikne funkční celek, jenž se dobře doplňuje.“

 

„Přestože máme velké portfolio partnerů, umíme spolupracovat i s menšími partnery, kteří přinášejí inovace a nový pohled na byznys,“ říká Bedřich Luft (DXC Technology).

 

Lukáš Jelínek (Dimension Data) souhlasí: „Za námi chodí malé start-upy samy. Hledají spolupráci a chtějí, abychom nabízeli jejich řešení. Mnoho z nich zanikne, ale někteří z nich vyrostou a naše velmi dobré vztahy s nimi zůstávají. A to náš byznys posouvá dál.“


 Sponzorem kulatého stolu byla společnost Red Hat

Red Hat


Vyšlo v ChannelWorld 1/2018


Úvodní foto: Channelworld

Komentáře