Kulatý stůl: Kam směřuje trh datacenter v Česku?

Jak se vyvíjí trh v oblasti datacenter? Jaký je v něm prostor a na co byste při prodeji těchto řešení neměli zapomínat? Kde je velká mezera na trhu? Jaké potřeby mají zákazníci? A jakou roli v tom všem hraje cloud? Budou servery zadarmo? V čem lze očekávat další vstup globálních hráčů?

Kulatý stůl: Kam směřuje trh datacenter v Česku?
Když do hry vstoupí cloud

Dalibor Kačmář (Microsoft) komentuje realitu nového typu prodeje: „V zahraničí i Česku nám už funguje model, v němž zákazník dostává zdarma diskové pole napojené na cloud a následně platí jen za využitou kapacitu. Získává tak hybridní řešení jako službu.“

David Rusín (Alef Distribution) dodává: „Podobných řešení existuje více. Díky nim se smazává rozdíl mezi cloudem a tradičním řešením. Navíc vybudovat pro některé vlastnosti či funkce datacentra vlastní hardwarové řešení je neúměrně drahé oproti využití stejné funkce v rámci cloudu.“

Václav Šindelář (Avnet) upozorňuje: „Cloud se neustále rozšiřuje a hybridní řešení se stává již standardem. Konkurencí klasickým dodavatelům hardwaru se tak stali provozovatelé veřejných cloudů. Navíc to není jen cloud, ale existuje i řada dalších možností, jak řešit datacentrum. Záleží vždy na tom, kde se daná služba či funkce zákazníkovi hodí nejvíce – v jakém typu datacentra.“

Pavel Čáslavský (Fujitsu) doplňuje: „Začínalo se s veřejným cloudem. Pak přišly privátní cloudy, které ale nebyly optimální. Nyní jsou nejoblíbenější hybridní cloudy. Zákazníci chtějí mít hardware u sebe s využitím některých služeb ve veřejném cloudu. Datacentra tak nyní procházejí mnoha změnami a těžko se zákazníkovi orientuje v tom, co je pro něj to nejvhodnější.“

„S cloudem také neustále rostou požadavky zákazníků na zálohování dat a jejich zabezpečení. Navíc se v souvislosti s GDPR můžeme připravit na zemětřesení a změnu v těchto oblastech u spousty klientů,“ říká Petr Plodík (M Computers).

Dalibor Kačmář (Microsoft) upozorňuje: „Ke GDPR zatím nebyly vydány prováděcí vyhlášky. GDPR se podle mě nijak nepromítne do hardwarové konstrukce datacentra. Největší výzva vznikne na úrovni práce s daty a s jejich správou, tady na úrovni data managementu. Pro některé cloudové poskytovatele to může být poměrně velký problém.“

 

A outsourcing?

„V Česku je poptávka po outsourcingu datacentra a neustále roste. Partneři, kteří řešili pro své zákazníky kompletní IT, si nyní budují vlastní datacentrum, které pak poskytují svým klientům,“ říká Pavel Čáslavský (Fujitsu).

Petr Plodík (M Computers) dodává: „Máme zákazníky, kterým poskytujeme kompletní outsourcing. A jsou to často i menší klienti – pro ně je to velmi vhodná služba.“

David Rusín (Alef Distribution) vidí příležitost na trhu: „Hodně partnerů se specializuje jen na nějakou část datacentra, ale nikdo neposkytuje datacentrum komplexně jako službu.“

 

A náklady na energie?

„Prakticky každé výběrové řízení obsahuje doložení nákladů na provoz. Výrobci musejí dokládat energetickou efektivitu všech relevantních komponent. Zákazníci si pak hlídají, zda to odpovídá realitě, a ve smlouvách jsou často penále za nedodržení papírových parametrů. Myslím, že provozní náklady se budou dále zvyšovat a bude je řešit stále více klientů,“ říká Pavel Blahut (Schneider Electric).

Petr Plodík (M Computers) dodává: „V oblasti superpočítačů je to velmi důležité. Zde hraje roli každý parametr a výrobci se snaží nové supertechnologie vyvíjet co nejúsporněji a mnohdy směrem k alternativním způsobům chlazení.“

Pavel Blahut (Schneider Electric) uzavírá: „Je důležité neopomíjet kvalitní řídicí software kategorie DCIM, který monitoruje hardware a umožňuje operativně přizpůsobit jeho využití aktuálním potřebám – čímž snižuje náklady na provoz, zejména elektrickou energii, lidské zdroje a čas.“

Zdroj: ChannelWorld


Vyšlo v ChannelWorld 2/2017


Úvodní foto: Channelworld

Komentáře