Kulatý stůl: Kam směřuje trh datacenter v Česku?

Jak se vyvíjí trh v oblasti datacenter? Jaký je v něm prostor a na co byste při prodeji těchto řešení neměli zapomínat? Kde je velká mezera na trhu? Jaké potřeby mají zákazníci? A jakou roli v tom všem hraje cloud? Budou servery zadarmo? V čem lze očekávat další vstup globálních hráčů?

Kulatý stůl: Kam směřuje trh datacenter v Česku?
Kde hledat zákazníka?

„Dřív jsem vnímal datacentra jako potřebná pro velké zákazníky. Pro ty menší to byla složitá a drahá technologie. Se zjednodušením a komoditizací přišlo ale zlevnění – takže dnes využívá SMB trh funkce, které donedávna patřily do enterprise,“ říká Petr Plodík (M Computers).

Dalibor Kačmář (Microsoft)Dalibor Kačmář (Microsoft) dodává: „Některá řešení se stala navíc i bezplatnou součástí Windows – jako např. data storage nebo virtualizace.“

„Všichni klasičtí dodavatelé technologií pro datacentra míří na cloudové providery. Ti jsou v tuto chvíli nejzajímavějším odběratelem. Nicméně cloudoví dodavatelé jsou stále více globální a český dodavatel si na tyto zakázky nesáhne. Proto je dobré nezapomínat na zdejší zákazníky – lokální poskytovatele cloudových služeb, kteří jsou oporou právě na českém trhu,“ upozorňuje Václav Šindelář (Avnet).

Cloudový poskytovatel jako zákazník

„Cloudoví poskytovatelé kladou důraz na škálovatelnost a modularitu systému, aby se dala do budoucna rozšiřovat kapacita datacentra. Tento trend vidíme ale i u klasických provozovatelů datových center, takže je nevnímám z našeho pohledu jako jiný typ zákazníka,“ říká Pavel Blahut (Schneider Electric).

Pavel Čáslavský (Fujitsu) v nich zase rozdíl vidí: „Cloudová centra poptávají spíše alternativní technologie než klasické servery. Pokud už to bude klasický server, tak spíš menší řešení, aby mohli škálovat. Klasická datacentra zase kladou více důraz na integrované řešení, protože řeší nějaký konkrétní problém a potřebují řešení více na míru.“

Pavel Blahut (Schneider Electric) upřesňuje: „V našem typu byznysu není rozdíl vidět, protože obojí typy datacenter musíte nějak chladit, napájet apod. Zajímavá je přitom životnost tohoto typu produktů, která dosahuje deseti let. Navíc se nyní prodlužuje i životnost baterií. Díky poklesu ceny totiž přicházejí na trh i v našem oboru lithium-iontové baterie, které mají životnost 12–15 let. Zabírají navíc méně místa a vydrží vyšší teploty – až 35 °C. A právě nároky na prostor jsou jednou z velkých nákladových položek datacenter. Kromě toho možnost provozovat bateriové systémy ve vyšší teplotě šetří náklady na chlazení.“

Dalibor Kačmář (Microsoft) dodává: „Tento trh také změnilo, že v současné době se výrazně snížily nároky na výkon baterií v záložních UPS zařízeních. Souvisí to s nárůstem kvality, a tím i rychlosti náběhu dieselových agregátů. Stačí vám proto baterie, které udrží systémy v chodu třeba jen pět minut, než naběhne agregát.“

 

A co chtějí zákazníci?

Petr Plodík (M Computers)„Pokud nakupuje hardware státní správa nebo komerční sféra s podporou dotací, pak jsou parametry zakázky dané. Moc se v nich bohužel neřeší budoucí náklady na upgrade,“ říká Petr Plodík (M Computers).

Pavel Čáslavský (Fujitsu) potvrzuje: „Veřejná výběrová řízení jsou samostatnou kapitolou – věřím, že se to změní s příchodem nového zákona o veřejných zakázkách.“

David Rusín (Alef Distribution) doplňuje: „Jde-li ale čistě o komerční zakázky bez dotace, pak se budoucí náklady datacentra řeší zcela běžně. Řeší, kolik je budou stát dílčí dokupy a jak přesně bude probíhat upgrade. Někteří zákazníci počítají i náklady na službu.

Ve výběrových řízeních vidím také vliv veřejných cloudů, které mají jasně danou cenu za službu. Firmy pak řeší, zda pro ně není výhodnější zaplatit si datacentrum či jeho část v cloudu, než si pořizovat vlastní řešení. Kromě toho existují firmy, u nichž jsou energetické náklady na výrobu tak velké, že v datovém centru to pro ně nemá smysl řešit.“

Václav Šindelář (Avnet)„Souvisí to s tím, zda chcete datacentrum finacovat jako investici, nebo jako službu. Zatím přitom převažují nákupy jako investice, protože ne každý umí naložit s nákupem datacentra jako služby,“ říká Václav Šindelář (Avnet).

Dalibor Kačmář (Microsoft) dodává: „Pokud se bavíte s jakýmkoli šéfem IT, pak mezi jeho přední priority patří úspora nákladů. V ten moment začíná počítat TCO, které ho předtím zajímalo výjimečně. A to se děje čím dál častěji, protože rozpočty na IT stále klesají.“

„Objevuje se ale ještě další trend, a to platba jen za kapacitu – za to, co právě využíváte. A to už je větší konkurence proti nákupu vlastního hardwaru,“ říká David Rusín (Alef Distribution).

Pavel Blahut (Schneider Electric) dodává: „Na trhu existuje i speciální poptávka po systémech datacenter, které můžete instalovat přímo do kontejnerů/komor. Jde o speciální fyzickou komoru, která má v sobě vše potřebné, co datacentrum vyžaduje. Potřebujete-li pak nějaký kontejner navíc, jen ho připojíte. Navíc jsou tato datacentra velmi mobilní, flexibilní s enormně nízkou dobou nasazení.“

„Jde o kontejnery, ke kterým stačí připojit jen elektřinu, vodu a datovou síť. Taková datacentra můžete postavit následně kdekoli. Využijete je tehdy, kdy potřebujete datacentrum dát např. na střechu či dočasně někam přistavit,“ upřesňuje Dalibor Kačmář (Microsoft).


Vyšlo v ChannelWorld 2/2017


Úvodní foto: Channelworld

Komentáře