Jay McBain, Forrester: Máte čas se připravit

Jay McBain, hlavní analytik společnosti Forrester Research, nám v exkluzivním rozhovoru popisuje aktuální globální trendy v ICT byznysu a přináší vizi blízké budoucnosti, která se vlivem globalizace nevyhne ani našemu regionu.

Jay McBain, Forrester: Máte čas se připravit
Pokud se podíváme na současné tempo změn, lze pro něj najít v minulosti nějaké srovnání?

Nelze, bezesporu zažíváme období nejrychlejší proměny technologií a channelu od samotného vzniku odvětví. Jen je třeba pro úplnost dodat, že tyto změny probíhají už zhruba rok a půl.

Takže začaly již před pandemií?

Ano, hned to vysvětlím. V letošním roce došlo k souběhu dvou zásadních faktorů. Prvním je všeobecný posun směrem ke cloudu, hybridnímu cloudu a multicloudu, jenž sám o sobě představuje obrovskou změnu s velmi širokým dopadem na to, jak podniky nakupují a používají technologie, a tím pádem i na byznys v channelu. Aby toho nebylo málo, vzápětí udeřila pandemie, která tento proces nejen urychlila, ale současně si vynutila celou řadu dalších změn a opatření.

Jinými slovy se tedy děje dvojí změna najednou? Nebo to nelze takto oddělit?

Jak se to vezme. Trend přesunu do cloudových prostředí začal už před pandemií a nepochybuji, že by pokračoval i bez ní. Technologie, které jsme začali v obrovské míře využívat během karantén a vynucené práce z domova, jsme také nevynalezli až letos. Pandemie neskutečně urychlila evoluci technologických trendů a ty jsou vždy nějakým způsobem propojené. To však na druhou stranu neznamená, že je nemůžeme zkoumat jednotlivě.

V tom případě dejme pandemii na okamžik stranou a podívejme se na to, k čemu by došlo i bez ní – o jak zásadní změně hovoříme v souvislosti s novými cloudovými modely?

Ta změna je naprosto zásadní. Vzniká nám tu cloudová ekonomika, do které se hrnou firmy ze všech odvětví. Už dávno nejde pouze o IT společnosti, mám na mysli například reklamní agentury, účetní firmy, advokátní kanceláře, architektonická studia – ti všichni se dnes stávají poskytovateli digitálních služeb a trh na to samozřejmě reaguje. Před deseti lety na světě existovalo deset tisíc softwarových firem, dnes jich je skoro dvě stě tisíc, za dalších deset let to bude milion. Globální ekosystém služeb postavených na cloudu se jen za posledních pět let zdesetinásobil a COVID-19 tento růst ještě umocní.

Jaký to bude mít vliv na channel?

Obrovský. S tím, jak se mění obchodní modely, se logicky musí změnit také přístup vendorů, distributorů i partnerů. Zkusím to ilustrovat na příkladu – Salesforce ukončil svůj program pro resellery. Už nemá zájem, aby partneři prodávali licence, chce, aby tyto transakce probíhaly přes on-line tržiště. Stejný posun je vidět u globálních cloudových poskytovatelů, jako jsou Microsoft, AWS, Google a další. Už nechtějí transakční partnery, což ovšem neznamená, že channel přijde zkrátka. Naopak! Máme například vyčísleno, že za každý dolar, který koncový zákazník přímo u vás v České republice utratí za Google Cloud, vznikají partnerům příležitosti ve výši 5,32 dolaru. Rozdíl je v tom, že partneři tyto peníze nevydělají prodejem licence, ale skrze služby, jako jsou implementace, integrace, zabezpečení, zajištění souladu a mnoho dalších.

Za předpokladu, že partner tyto služby umí poskytnout…

Samozřejmě! A tím se dostáváme k zásadnímu rozdílu, který vidím tady u nás ve Spojených státech. Partneři, kteří se těmto službám věnují dlouhodobě, případně zachytili ten vzestupný trend a stihli se včas přeorientovat, teď mají tolik práce, že nestíhají najímat nové lidi a pokrývat poptávku, zatímco ti, již zůstali zaměření na tradiční reselling, bojují o přežití. Nůžky se rozevírají, cloud navzdory pandemii stále roste o desítky procent, zatímco telekomunikační sektor, techničtí konzultanti, systémoví integrátoři nebo poskytovatelé řízených služeb zažívají hluboký útlum. Nikdo z nich teď neuzavírá velké obchody, protože i řada koncových zákazníků momentálně bojuje o přežití a jejich investice putují do několika velmi úzce vymezených oblastí.

Které to jsou?

V první řadě jde právě o cloudové služby, ale o těch jsme teď hovořili, takže je přeskočím. Jen dodám, že pokud chce někdo vidět důkaz masivní poptávky po cloudu, stačí se podívat na výsledky vendorů, jako jsou Microsoft, AWS, Google a další.

Druhou zásadní oblastí je automatizace. Když se podíváte, jak doteď obecně fungoval byznys, vše bylo postaveno na lidech, ideálně sedících společně v jedné kanceláři. Pandemie odhalila zásadní slabinu tohoto systému, a podniky proto začaly investovat obrovské prostředky do automatizace svých procesů, aby nebyly tak závislé na fyzické přítomnosti lidí na určitém místě. A nejde jen o dočasná řešení – odhaduje se, že v některých odvětvích se až třetina zaměstnanců nikdy nevrátí zpět do kanceláří. Automatizace proto zůstane dlouhodobou příležitostí.

Zmínil jsem zaměstnance pracující z domova, čímž se dostávám ke třetí zásadní oblasti, a sice kybernetické bezpečnosti. Musíme si uvědomit, že během velmi krátké doby vznikla zcela nová topologie okraje sítí – lidé sedí doma, před sebou mají spotřebitelský počítač připojený ke spotřebitelskému routeru, který možná sdílejí se sousedy, a přitom mají přístup do interních systémů a pracují s firemními daty.

Ekonomická situace je navíc taková, že jedno nepozorné kliknutí a následné napadení ransomwarem může pro nejednu firmu představovat ránu, ze které už se nevzpamatuje. Jinými slovy, bezpečnost je a nadále bude jednou z nejvyšších priorit podnikových zákazníků a současně další obrovskou příležitostí pro partnery. Když jsem říkal, že se poslední dobou nedaří poskytovatelům řízených služeb, u poskytovatelů řízených bezpečnostních služeb je to přesně naopak.

Čtvrtou oblastí je pak e-commerce, která například u nás v USA během posledních tří měsíců vyrostla více za předchozí desetiletí. Každý třetí dolar je dnes utracen on-line a už není cesty zpět. Vlivem pandemických opatření přicházíme na nové způsoby, jak nakupovat a také doručovat zboží, což je opět zdrojem řady příležitostí.

Pokusím se to shrnout: prioritou je zdigitalizovat a zautomatizovat procesy, pokud možno v cloudu, a zároveň vše důkladně zabezpečit. Říkám to správně?

V zásadě ano.


Vyšlo v ChannelWorld 4/2020


Úvodní foto: Forrester Research

Komentáře