Jan Široký, IDC: Velkou překážkou zabezpečení je nedostatečný IT rozpočet i přístup

Co brzdí větší investice do bezpečnosti a jak se vyvíjejí prodeje jednotlivých bezpečnostních řešení, odpovídá ředitel společnosti IDC pro střední a východní Evropu Jan Široký.

Jan Široký, IDC: Velkou překážkou zabezpečení je nedostatečný IT rozpočet i přístupCo brzdí větší investice do bezpečnosti?

Velkou překážkou, jako obvykle, je nedostatečný IT rozpočet. Mnoho společností jak v ČR, tak na Slovensku indikuje, že řešení otázek spojených s bezpečností se postupně přesouvá ze zodpovědnosti vedení IT, a stává se tak strategickou záležitostí pro podnikání na úrovni výkonného managementu společností.

Jak se odlišuje situace ve firmách, kde již do bezpečnosti investovali a kde ještě vyčkávají?

Ve společnostech, kde k této změně již došlo, je k dispozici větší prostor pro investice do bezpečnosti a financování jde i z jiných než IT rozpočtů. Zároveň, a to je velmi důležité, takové uspořádání obvykle umožňuje více holistický přistup k bezpečnosti a řeší tak tuto problematiku v rámci podniku uceleněji. Naopak společnosti, kde je otázka bezpečnosti stále pouze zodpovědností CIO, jsou v situaci, ve které řeší často pouze izolované, dílčí aspekty bezpečnosti, zatímco ucelenější řešení je spíše v nedohlednu.

Na které oblasti bezpečnosti by se měli CIO soustředit nejdříve a okamžitě? UTM? DLP? IAM?

S ohledem na řešení mobility, vývoje nových aplikací nebo úpravy stávajících aplikací pro použití na mobilních zařízeních, správu mobilních zařízení (MDM) a rozšíření zabezpečení na mobilní zařízení jsou všechny výše uvedené oblasti pro české a slovenské firmy vysoko na seznamu priorit. A výsledky našich průzkumů u koncových uživatelů věnovaných bezpečnostním aspektům v ICT to potvrzují.

Jak se prodeje těchto řešení vyvíjejí?

IAM (Identity and Acces Management) je nejrychleji rostoucí technologií bezpečnostního softwaru, zatímco UTM (Unified Threat Management) je nejrychleji rostoucí oblast pro zařízení. Povědomí a zájem o DLP (Data Loss Protection) v posledních letech prudce vzrostly, protože firmy si uvědomují, že hrozby ztrát dat v rámci organizace jsou stejně nebezpečné, ne-li více, než útoky zvenku.

Vnímáte nějaké nové vektory hrozeb, které je potřeba začít zabezpečovat?

Současná řešení pro BI a nové analytické nástroje, které jsou dostupné stále většímu okruhu uživatelů v rámci společností, vyžadují zpřístupnění dat širšímu okruhu uživatelů, což přináší zvýšená bezpečnostní rizika. Z toho důvodu, všechny výše uvedené oblasti bezpečnosti představují pro CIO obdobnou prioritu a nároky na investice.

Zdroj: ChannelWorld
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře