Jan Široký, IDC: V SaaS spatřujeme na českém trhu aktuálně největší potenciál

Které cloudové služby jsou lokálně nejpoužívanější a které mají v ČR největší potenciál? Na otázka ohledně cloudu v ČR a CEE odpovídá ředitel společnosti IDC pro střední a východní Evropu Jan Široký.

Jan Široký, IDC: V SaaS spatřujeme na českém trhu aktuálně největší potenciálJe v ČR rozšířenější využití veřejné nebo soukromé cloudové infrastruktury?

Cloudová infrastruktura (IaaS) je nabízena jak ve veřejné (public), tak v soukromé (private) formě. Public forma infrastruktury je poskytována na sdílené infrastruktuře pro více klientů a nelze ji tedy nijak výrazně přizpůsobit nárokům zákazníka. V ČR je komerční nasazování public cloud infrastruktury zatím na okraji zájmu, jde pouze o specifické zákaznické vertikály.

Privátní forma infrastruktury je v ČR oblíbenější, ale v porovnání se zahraničím stále málo rozšířená. Na rozdíl od public formy nabízí privátní cloud větší možnosti přizpůsobení a hlavně běží na dedikované infrastruktuře, čímž často lépe splňuje požadavky uživatelů na zvýšenou bezpečnost (přinejmenším tu vnímanou úroveň bezpečnosti).

Co považujete za hlavní bariéry většího rozšíření cloudové infrastruktury (IaaS) v ČR?

Cloudová infrastruktura je komoditní služba s jasně definovanými parametry a samozřejmě srovnatelnými náklady. Společnosti v ČR však stále často projevují obavy o bezpečnost dat, kontrolu a omezení jedním poskytovatelem (vendor lock-in). Navíc cena těchto IaaS služeb a její návratnost není v současné době v poměrech ČR pro potenciální zákazníky mnohdy dostatečně atraktivní.

Co je toho příčinou?

Firmy totiž velmi často při vyhodnocování těchto investic nezapočítávájí do kalkulací náklady na lidské zdroje, které mohou v důsledku nasazení IaaS řešení ušetřit. Pokud ano, tak i v tomto případě není často návratnost investic příliš atraktivní vlivem relativně nízkých nákladů na lidské zdroje (ve srovnání s vyspělými trhy, kde je cena práce je vyšší, čemuž odpovídá i úroveň adopce cloudových řešení).

Které platformy jako služby (PaaS) jsou v ČR nejčastěji využívané?

Platforma jako služba se v ČR zatím příliš neprosazuje i přes relativně velké meziroční nárůsty. Hlavní dodavatelé tohoto druhu cloudu v ČR jsou Microsoft s řešením Azure a Google, který však svoji nabídku platformy stále dolaďuje.

Jaké hlavní výhody si zákazníci cení na softwaru jako službě (SaaS)?

V SaaS spatřujeme na našem trhu aktuálně největší potenciál. Uživatelé oceňují flexibilitu a rychlost nasazení, možnost efektivní spolupráce mezi uživateli a možnosti pracovat na více platformách – Windows, Android, iOS. Za předpokladu, že poskytovatelé dále zatraktivní cenovou politiku, pak IDC očekává robustní nárůst využití softwaru jako služby.

Kdo patří mezi hlavní dodavatele SaaS v ČR?

Hlavními dodavateli v ČR jsou Autocont – AC Cloud, Unicorn – Plus4U, Microsoft -  Office 365 a Google Apps.

Zdroj: ChannelWorld
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře