Jan Široký, IDC: Naprostá většina organizací se řešením BYOD zabývá

Během posledních pár let, kdy se smartphony stávají doslova všudypřítomné, se společnosti v České republice i na Slovensku i nadále vyrovnávají jak s problémy, tak i příležitostmi, které přináší tato nová úroveň mobility.

Jan Široký, IDC: Naprostá většina organizací se řešením BYOD zabýváJaký je v ČR a SR přístup firem k BYOD?

V počátečních fázích většina firem spíše bránila zaměstnancům ve využívání soukromých smartphonů pro pracovní účely. Důvodem byly obavy spojené s bezpečnostními riziky. Podle průzkumů mezi účastníky IDC konferencí v ČR a SR provedených v průběhu minulého roku je patrné, že v 53 % organizacích není oblast BYOD  řešena systematicky, 35 % organizací má zavedenou politiku BYOD a povoluje používání jak firemních, tak vlastních zařízení, a 10% organizací je založeno výhradně na BYOD. Zbytek respondentů otázka BYOD nezajímala. Výsledky těchto anket odpovídají našemu vnímání aktuální situace.

Přemýšlí již vůbec lokální firmy o této problematice?

Z průzkumu je patrné, že naprostá většina organizací (98 %) se řešením otázky BYOD zabývá a umožňuje zaměstnancům, aby využívali své vlastní zařízení pro pracovní účely. Nicméně stále platí, že ve srovnání se Spojenými Státy systematické řešení otázky BYOD je méně časté v ČR a SR a podobně tomu je i ve zbytku Evropy.

Jak je daleko adopce řešení pro MDM?

Ve střední Evropě je mnoho firem, které umožňují zaměstnancům používat vlastní mobilní zařízení i bez existence systému, který by tato zařízení spravoval (MDM). Důvodem je fakt, že tyto společnosti dosud nenasadily mnoho aplikací pro mobilní zařízení a tudíž přístup k citlivým datům je z těchto důvodů omezen.

Pozorujete již nějaký nárůst zájmu o tato řešení?

Situace se začala rychle měnit v uplynulém roce. Za prvé si firmy začaly uvědomovat změnu požadavků uživatelů. Za druhé, mnoho firem opouští od „obranné“ politiky vůči smartphonům a fenoménu mobility a uvědomuje si jejich výhody jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Mobilita se stala v rámci technologií prioritou a podniky si již uvědomují přínos flexibility, mobility a dalších přidaných hodnot mobilních zařízení.

Jaké další hodnoty myslíte?

Zahrnuje to efektivnější využití firemních zdrojů, nasazení celé škály mobilních aplikací, obsahu a dat na různé druhy zařízení. Stále více společností adoptuje politiku mobility, a umožňuje přístup z mobilních zařízení k citlivým firemním datům, což je spojeno s MDM.

Zároveň s rostoucím počtem aplikací pro mobilní zařízení roste potřeba tyto aplikace řídit a dohlížet na ně pomocí nových nástrojů jako například Mobile Application Management (MAM) nebo Mobile Enterprise Application Platforms (MEAP). Podíl firem, které využívají nebo plánují využití mobilních zařízení tak dále rychle roste.

Zdroj: ChannelWorld
Úvodní foto: IDC

Komentáře