Jan Široký, IDC: CIO jsou stále obezřetnější při výběru a realizaci projektů

Ředitel společnosti IDC pro střední a východní Evropu Jan Široký odpovídá pohledem analytika na vývoj a vynakládání rozpočtů na IT.

Jan Široký, IDC: CIO jsou stále obezřetnější při výběru a realizaci projektů
Obdobná data mohou být využita také v rámci maloobchodu prostřednictvím aplikací, které umožňují vzhledem k informaci o lokalitě, umístění uživatele, jeho profilu a preferencí nabídnout nákup konkrétních výrobků či služeb odrážející vzniklou situaci.

Možnosti využití těchto zařízení, způsobu komunikace a „konzumace“ informací jsou vskutku nevídané a mnohdy ještě neprobádané. Fenomén IOT se vztahuje na vše - od vzdáleného monitorování v továrnách, zdravotnictví, vzdělávání, na inteligentní měření a řešení v domácnostech a podnicích či na „věci“, které nosíme na sobě a někdy je neumíme ani pojmenovat.

Trend internetu věcí je poměrně nový, mohl byste jej vztáhnout k českému trhu?

Realitou mnoha firem a institucí nejen v ČR je, že valná většina stále ještě stojí před „branami“ IoT a nejsou připraveny využít nových možností k rozvoji svého podnikání či nabízených služeb. Překážkou bývá neznalost, ale také často stav IT infrastruktury a ekosystému a jeho nepřipravenost podporovat nové formy podnikání. Ve většině případů to znamená instalaci buď nového hardwaru nebo přechod ke cloudové infrastruktuře, modernizaci aplikačních systémů, rozšíření využití mobility jak pro zaměstnance, tak klienty a další rozvoj použití BI a analytických nástrojů pro lepší pochopení procesů a zákazníků.

Jaké jsou hlavní priority CIO v ČR pro rok 2014, které by reselleři mohli adresovat?

Z průzkumů, které IDC nedávno provádělo mezi CIO v České republice je jasně patrné, že řízení obchodních a IT procesů v bezpečném IT prostředí a dosažení jejich co největšího souladu má nejvyšší prioritu. A to by mohlo zůstat nejvyšší prioritou ještě i následujících několik let.

A z pohledu technologických změn?

To, co v minulosti měli udělat dva školení odborníci během dvou dnů s využitím sofistikovaného a drahého softwaru, je nyní možné zvládnout během několika hodin běžným uživatelem pomocí on-line cloudové aplikace.

V době celkem nedávné bylo používání sociálních sítí většinou firemních IT směrnic zakázané. Dnes pracovní týmy běžně využívají cloud-based aplikace, které jsou často zcela mimo rozpočty a kontrolu CIO, řadu nástrojů pro spolupráci, jako jsou Skype či Dropbox, či podnikové sociální sítě, jako je například Yammer. Využití sociálních sítí a cloudových řešení silně ovlivňuje, jak lidé pracují a přináší tak další změny podnikových procesů, přičemž se jejich formalizace stává velmi náročnou.

Pokud ještě přidáme požadavky zaměstnanců na mobilitu a mobilní přístup, analytické nástroje pro on-line podporu rozhodovacích procesů a rostoucí automatizaci rutinních úkolů, a z nich vyplývajících nových bezpečnostních rizik, je zcela zřejmé, proč řízení a formalizace obchodních a IT procesů je prioritou pro většinu CIO.

Další vzájemně propojené priority jsou konsolidace aplikací a důraz na efektivnost poskytovaných služeb s provázaností na automatizaci podnikových procesů a řízení.

Jaké by podle IDC měly být priority CIO pro další roky?

Chtějí-li vedoucí IT pracovníci zvládnout a aktivně řídit dopad změn na IT roadmapu a architekturu jak v současné době, tak hlavně do budoucna, musejí nejprve dobře pochopit měnící se roli IT v životě a podnikání a soustředit se na mnohem bližší spolupráci s kolegy z obchodních, marketingových, či finančních odděleních. Jedině pak mohou účinně podporovat dosažení firemních a obchodních cílů.

Zatím není zvykem, že součástí obchodních, marketingových či jiných týmů je např. pracovník IT oddělení.  A právě tento způsob může hrát významnou roli v procesu sbližování IT s non-IT funkcemi a jejich účinnějšího dialogu.

Zdroj: ChannelWorld

Úvodní foto: IDC

Komentáře