Jan Široký, IDC: CIO jsou stále obezřetnější při výběru a realizaci projektů

Ředitel společnosti IDC pro střední a východní Evropu Jan Široký odpovídá pohledem analytika na vývoj a vynakládání rozpočtů na IT.

Jan Široký, IDC: CIO jsou stále obezřetnější při výběru a realizaci projektů
Jak se budou vyvíjet rozpočty na IT ve firmách v dalších letech?

Firemní rozpočty se budou i nadále vyvíjet pod heslem „dosáhnout více s méně prostředky“. To však neznamená, že IT rozpočty budou nutně nižší ve všech organizacích a odvětvích.  IDC očekává pro rok 2014 v průměru mírný nárůst IT rozpočtů na úrovni malých jednotek procent.

Jak se mění způsob čerpání prostředků na IT?

Co se týká hlavních trendů, tak platí, že CIO jsou stále obezřetnější při výběru a realizaci projektů – vidíme jasný trend směrem ke krátkodobějším projektům, typické trvání smlouvy se stále častěji pohybuje okolo jednoho roku oproti obvyklým 3-4 rokům, jak tomu bývalo v nedávné minulosti. Navíc obsah i rozsah dodávek jsou pečlivěji specifikovány a již není pravidlem, že se předmět dodávky specifikuje až po několikaměsíční analýze.

Vnímáte nějaké změny v rozhodování o vynakládání peněz na IT?

Je důležité si uvědomit, že celkový přínos a efekt IT investic se neodvíjí jen od výše IT rozpočtů a použitých technologií, ale třeba i od úrovně vnitrofiremní komunikace a spolupráce. Jsme na prahu opravdu velikých změn nejen z pohledu řízení IT investic, ale především z pohledu řízení podniků, podnikových strategií a obchodních modelů jako takových.

Nástup tzv. třetí platformy – nových technologií na bázi cloudu, mobilních zařízení, „velkých“ dat a sociálních sítí, dramaticky proměňují naše životy jako celek, ať je to z pohledu pracovního či soukromého života. To se pochopitelně odráží v našich požadavcích na IT a potažmo v měnící se roli CIO a IT oddělení ve firmách a veřejných institucích.

Jaký předpokládáte nástup a vliv internetu věcí, potažmo další robotiky?

Můžeme očekávat další akceleraci a prohloubení nastupujících změn, které dosah a dopad třetí platformy dále znásobí. Přirozeně to všechno má a bude mít vliv na IT rozpočty a jejich plánování. Jde vskutku o unikátní období, kdy jedinou jistotou a konstantou pro příští roky je potřeba změny.

Kde dále hledat prostředky na investice do IT a provoz IT?

Nemyslím si, že nedostatek prostředků na investice představuje zásadní problém. Spíše jde o neznalost či neschopnost investovat efektivně. Ve státní sféře se jako problém jeví spíše předraženost zakázek a někdy nekompetence firem, které těmto subjektům dodávají, což v současné době vede ke zvýšené opatrnosti odběratelů a mnohdy k rušení samotných investic. Pochopitelně svou roli také sehrává nástup nových technologií, o nichž jsem již mluvil, a jejich vliv na podniky jako celek.

Ve kterých oblastech očekáváte největší nárůst investic do IT?

Jsou to zmiňované technologie třetí platformy s rostoucím zaměřením na fenomén „internetu věcí“ (IOT) a oblast analýzy velkých dat. Jde o nárůst využívání síťových zařízení, která mají nepřebernou škálu využití. Pro lepší představu uvedu pár příkladů:

Např. zařízení a systémy, které mohou monitorovat a řídit kapacitu parkovišť a platby za parkování, provoz na různých komunikacích a jejich stav, nebo sledovat aktuální počasí v různých „mikro“ lokalitách za účelem optimalizace pohybu vozidel, ať už jde o dopravní a logistické firmy, nebo jednotlivce toužící se vyhnout problémům v dopravě.

Úvodní foto: IDC

Komentáře