Jan Jiskra, NetApp: Podíl cloudových poskytovatelů rozhodně poroste

O naplnění očekávání od prodeje zařízení FlexPod, vlivu virtualizace a softwaru na úložiště a jejich prodej, a o tržních rozdílech jsme mluvili s country managerem společnosti NetApp pro ČR a SR.

Jan Jiskra, NetApp: Podíl cloudových poskytovatelů rozhodně poroste
Podle IDC vykázal NetApp druhý největší růst ze tří výrobců v CEE (za HDS a před EMC), kteří dokázali v 1. čtvrtletí růst. Jaká byla situace na českém a slovenském trhu? 

Česká republika patřila v rámci regionu k růstovým zemím, na Slovensku pak byl růst ještě dynamičtější. To je způsobeno i tím, že objem prodeje na Slovensku zatím neodpovídá poměru počtu obyvatel mezi Slovenskem a ČR.

Občas slýcháme názory, že trhy na Slovensku jsou obecně dynamičtější než v ČR a že zde dochází k rychlejší adopci nových řešení. Máte podobnou zkušenost?

Řekl bych, že slovenští zákazníci jsou obecně trochu méně konzervativní než ti čeští. Tamní trh je zároveň menší než ten český a celá řada našich zákazníků se tam rekrutuje z řad nadnárodních společností. Z hlediska prodeje NetAppu patří Slovensko k velmi dynamickým trhům.

IDC tvrdí, že poptávku dělá především SMB investující do sjednocených řešení, zálohování a hybridních systémů s HDD a SDD. Souhlasíte s tím? 

Do jisté míry určitě ano, NetApp je i v našem regionu poměrně silný v segmentu SMB. Součástí naší celosvětové korporátní strategie je ale i upevňování pozice v segmentu enterprise, u velkých zákazníků nebo cloudových poskytovatelů. To se nám daří i v České republice a na Slovensku.

Na druhou stranu je potřeba říci, že co se týče adopce řešení NetAppu v enterprise segmentu, je česko-slovenský trh ve srovnání se západní Evropou ještě o krůček pozadu.

Čím je to způsobeno?

V prvé řadě tím, že přítomnost NetAppu v České republice a na Slovensku je relativně krátká. Je zde pouze několik let, zatímco na západoevropských trzích je NetApp přítomen podstatně déle, a tomu odpovídá i jeho tržní podíl.

V létě jste uvedli dva nové systémy, FAS8080 a FAS2500. Co přinesly do vašeho portfolia?

FAS8080 jsme představili jako poslední model z řady FAS8000 a díky tomu teď máme ucelenou rodinu řešení v kategoriích midrange a enterprise. Navíc jsme uvedli i druhou řadu FAS2500, která spadá do kategorie entry level. Troufám si proto říci, že NetApp má jako jediný výrobce na trhu zcela inovovanou produktovou řadu ve všech segmentech, vybavenou novými produkty s nejnovějšími technologiemi.

Obě novinky mají společný software. NetApp nejde cestou akvizice různých výrobců a spojování různých produktů do nějakého společného příběhu. Místo toho se soustřeďuje na vlastní vývoj, již dvacet let například vyvíjí systém Data ONTAP, který je společnou součástí všech našich systémů řady FAS, a to od entry level zařízení až po řešení kategorie enterprise.

Kdo vám může v OS konkurovat?

V tomto ohledu jsme dokonce jediným výrobcem, který nabízí jeden operační systém pro všechny kategorie napříč portfoliem FAS. I díky tomu jde v současnosti o nerozšířenější OS pro úložiště na světě, na což je NetApp patřičně hrdý. V praktické rovině to pak velmi usnadňuje přechod mezi produkty. Když zákazník začne s jedním entry level zařízením, tak i kdyby se postupně propracoval až k enterprise řešení, bude stále používat jeden a ten samý operační systém.

Pokud se zastavíme u FAS8080, jaké inovace s sebou přináší kromě nové veze Data ONTAP?

Inovací je celá řada. Jednou z nich je například technologie virtual storage tiering, která umožňuje kombinovat technologii flash cache, nebo flash pool s tradičními rotačními HDD. To dokáže za cenu poměrně malé investice významně akcelerovat výkon diskového pole.

FAS8000  umožňuje provozovat jak NAS protokoly, tak blokové protokoly. Nabízí řadu vlastností pro zvýšení efektivity úložiště, jako jsou deduplikace, komprese a další.

Novinkou, kterou přinesla řada FAS8000 je fukncionalita FlexArray, která umožňuje virtualizovat externí diskové systémy, a to včetně těch od jiných výrobců. To umožňuje, aby i tyto systémy mohly využívat funkce systému Data ONTAP.

Nejnovější verze Clustered Data ONTAP navíc přinesla možnost zkombinovat více systémů a dát tak vzniknout obrovskému virtualizovanému a škálovatelnému úložišti. Případně umožňuje začít s midrange produkty a postupně škálovat podle potřeb do multi PB enterprise  řešení bez nutnosti velké počáteční investice.

Kdo je cílovou skupinou pro toto řešení?

Celá řada FAS8000 je cílena na segmenty midrange a enterprise. Dalo by se to rozdělit tak, že FAS8020 a 8040 jsou určeny do první a FAS8060 a 8080 do druhé kategorie.

Jaké hlavní novinky přináší FAS2500?

Jak už tu padlo, řada FAS2500 spadá spíše do segmentu entry level. Na druhou stranu, největší systémy v této rodině mají přes 140 disků a i s ohledem na velikost českého trhu dokáží obsloužit i relativně velké zákazníky. Hlavní inovace spočívá v kombinaci flashové technologie a klasických rotačních disků.

Pokračujte na další straně níže.
Komentáře