Workshop Avnetu a IBM přiblížil další vývoj v serverech a storagích

Odborné školení seznámilo partnery s novinkami a další strategií v úložištích IBM Storwize, serverech IBM Power v návaznosti na software, Linuxové operační systémy a in-memory databáze SAP HANA.

Workshop Avnetu a IBM přiblížil další vývoj v serverech a storagíchV Konferenčním centru U Hájků v Praze uspořádaly společnosti Avnet a IBM workshop zaměřený na novinky a další strategii v serverech IBM Power a úložištích IBM Storwize.

Martin Janeček, šéf divize IBM v AvnetuÚčastníky školení přivítal Martin Janeček, šéf divize IBM v Avnetu, a uvedl dopolední program zaměřený na storage část portfolia. Poté slovo převzal Rudolf HruškaIBM, který shrnul probíhající reorganizaci společnosti z produktového zaměření na byznysové oblasti (cloud, analytika, sociální média atd.). Segment ukládání dat a jejich zálohování a správu úložišť IBM zastřešilo brandem Spectre.

Hruška poté přizval Agnes Heftberger, viceprezidentku pro IBM Systems Hardware v regionu střední a východní Evropy. Ta nejprve shrnula měnící se situaci na trhu: největší retailer Alibaba nemá žádné sklady, největší taxi společnost Uber nevlastní vozový park, největší poskytovatel ubytování Airbnb nedisponuje nemovitostmi a největší mediální hráč – Facebook nevytváří žádný obsah.

Ukazuje to, že hlavními motory vývoje jsou data, mobilita a sociální sítě a cloud propojené skrze analytické nástroje. To vše je závislé na úložištích.

V letošním průzkumu Computerworldu firmy uvádějí, že budou méně utrácet za hardware, přitom plánují vyšší výdaje na storage. To naznačuje rostoucí roli softwaru v úložištích. Je potřeba přestat brát storage jako disková pole, říká Heftberger a zároveň radí: Soustřeďte se na integrovanou infrastrukturu, flashe (SSD) a softwarově definovaných storage (SDS).

Nový směr storagí IBM: software a flash

Jaký mají uvedené oblasti potenciál? Do roku 2018 má trh all-flash polí růst o 37 %, hybridních polí o 13 %, SDS o více než 20 % a integrované infrastruktury o 30 %. V těchto segmentech (storage a SDI) má IBM podle Agnes Heftberger nejširší portfolio na trhu.

Agnes Heftberger, viceprezidentka Systems hardware v CEE, IBMHeftberger dále uvedla, že IBM je tržní jedničkou v SDS, all flash polích, high-endových storagích pro mainframy a ve značkových páskových systémech (v kusech i kapacitě).

Následně shrnula šíři nabídky storage softwaru IBM Spectrum, který je nasaditelný v cloudu (aktuálně v SoftLayer), jako appliance a jako klient na různém hardwaru.

Kdo tato řešení již v ČR používá? Např. Finanční správa ČR, Mall.cz, Auto Kelly, Raiffeisen Bank, DHL, Burza cenných papírů Praha nebo DHL.

Závěrem Agnes Heftberger odhalila „tři tajemství“ v oblasti úložišť IBM. Jsou jimi možnost multivendorého řešení díky virtualizaci storage, funkcionalita EasyTier dovolující trojnásobně zrychlení storage s využitím pouze 5 % flash disků, a komprese, jež umožní pětinásobné snížení objemu dat bez dopadu na výkon.

A jaký potenciál má storage software na českém trhu? Z pohledu IBM je jeho adopce ve střední a východní Evropě mezi ostatními regiony nejvyšší.

John Wilkinson, copy services architect pro IBM Spectrum VirtualizeJohn Wilkinson, copy services architect pro IBM Spectrum Virtualize, navázal na téma přechodu ze starých storage systémů na softwarově definovaná prostředí.  Nejprve shrnul vývoj úložišť v IBM a poukázal na rostoucí roli softwaru.

Nejlevnější storage, je ta, kterou již máte,“ řekl Wilkinson a dodal, že nejlepší cestou je ji lépe využít novým softwarem.

Poté představil aktuální portfolio úložišť IBM Storwize s tím, že všechny řady obsahují software Spectrum Virtualize.

Vysoká dostupnost podle IBM

V další části přednášky John Wilkinson shrnul, jak stavět vysoce dostupné systémy a jak se vypořádat s hrozbou výpadků.

Představil novou verzi Enhanced Stretched Clusteru a funkcionality HyperSwap v7.5 na diskových polích IBM Storwize střední třídy. Ta používá technologie pro přesun svazků bez přerušení a poskytuje automatický failover pro většinu scénářů selhání. Nevyžaduje přitom podporu specifického hostovacího softwaru a podporuje širokou řadu hostů a úložišť včetně interní storage. Konfiguraci dvou lokací lze navíc dělat z jednoho místa.

HyperSwap seskupuje různé svazky, aby zajistil failover napříč všemi aplikacemi. Zajišťuje, aby alespoň jedna z lokací měla vždy nejnovější kopii všech svazků ve skupině. Kvůli zachování výkonu cachuje ve dvou IO skupinách a při resynchronizaci udržuje i starší data.

V porovnání se Stretched clusterem, který poskytuje vysokou dostupnost pro všechny systémy SVC, použití Enhanced Stretched Clusteru přidává další možnosti obnovy po havárii a optimalizace.

Radek Novický, IBM Systems Lab Services consultantHyperSwap a Streched Cluster tak při správné konfiguraci dokážou překonat většinu selhání bez zásahu uživatele.

Před obědem ještě Radek Novický, IBM Systems Lab Services consultant, představil referenčního zákazníka, který má několik datacenter, mezi nimiž potřeboval vytvořit vysokou dostupnost, aby při výpadku některého z DC mohl pokračovat ve výrobě.

SAP HANA na IBM Power

Odpolední část školení se zaměřila především na horkou novinku - SAP HANA na serverech IBM Power.

Dušan Kachaňák, SAP ČRDušan Kachaňák a Jan Biheller, zástupci společnosti SAP ČR, účastníky nejprve seznámili se strategií pro SAP HANA. V rámci tohoto přednáškového bloku se účastníci dozvěděli také více o novinkách a specifikách operačního systému SUSE Linux s ohledem na provoz SAP HANA.

V přednášce Radka Špimra se účastníci seznámili s přehledem a strategií technologií Power, které se soustředí na linuxové operační systémy.

Následně odborníci z IBM, Milan Král a Jan Suchý, zdůraznili výhody provozu SAP HANA na serverech Power8.

Po skončení přednášek následovala diskuze za účasti odborníků z IBM Lab Services, architekta Sonar a zástupců společnosti Avnet.

Zdroj: ChannelWorld, Avnet
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře