Prodáváte řešení pro chytrou domácnost? Zaměřte se na emoce, radí Myslící dům

Christian Pätz z organizace Z-Wave Alliance přijel do Prahy na pozvání projektu Myslící dům distributora PCV Computers, aby jeho partnerům představil trendy v oblasti řešení pro chytrou domácnost. Hlavní radou bylo zaměřit se na citový vztah k domovu, který zaujme výrazně více potenciálních uživatelů než technické vychytávky.

Prodáváte řešení pro chytrou domácnost? Zaměřte se na emoce, radí Myslící důmDistributor PCV Computers uspořádal v rámci projektu Myslící dům setkání s organizací Z-Wave Alliance, jež sdružuje výrobce řešení pro chytrou domácnost. Výhody a filosofii platformy Z-Wave přijel představit její evropský evangelista Christian Pätz z Technické univerzity v Saské Kamenici.

Pätz zahájil své vystoupení před přibližně dvěma desítkami účastníků shrnutím samotné definice chytré domácnosti a zmínil několik zajímavých zjištění z trhu v USA, který je výrazně rozvinutější než ty evropské a chytrými funkcemi tam podle Pätze disponuje již 6 % domácností. Evropa má podle Pätze v tomto ohledu přibližně dvouleté zpoždění.

Z hlediska prodeje a upoutání pozornosti zákazníků je zajímavý fakt, že ze všech možných synonym pro chytrou domácnost se v USA nejvíce ujal termín monitored home, tedy monitorovaná domácnost. Zákazníci podle Pätze nejvíce slyší na to, že je jejich domov zabezpečený a pod dohledem, i když v něm nejsou fyzicky přítomni.

Ne světla a topení, ale děti a pejsek

Současný marketing týkající se chytrých domácností je podle Pätze zaměřený na mladé, bohaté a svobodné muže se zájmem o technologie. To se však v blízké budoucnosti změní, pokud se výrobci a reselleři místo nadšenců zaměří na majoritu společnosti, kterou zajímá především nabízená hodnota.

Tou největší hodnotu, kterou lze při prodeji chytrých domácností využít, je podle Pätze citový vztah k domácnosti. Díky chytrým řešením má uživatel jistotu, že jeho domácnost a především její členové jsou neustále v bezpečí a pohodlí. Tudy, nikoliv skrze technické detaily, vede podle Pätze cesta k širší uživatelské základně.

Pätz následně pustil americkou reklamu společnosti Nexia (konkrétně tuhle), která hraje přesně na tuto notu – technické výhody jsou sice zmíněny, ale mnohem větší prostor je věnován tomu, že majitel chytré domácnosti dostane zprávu, když jeho dcera přijde bezpečně domů, nebo může přes kameru zkontrolovat, jestli se pes tajně neuvelebil na gauči.

Útulno, bezpečí a pohodlí podle Pätze představují nabízenou hodnotou, které rozumí běžný uživatel. A jak poznáme, že nadešel čas se zaměřit na tuto majoritu? Podle Pätze to zjistíme podle toho, že firmy začnou u příslušných produktů klást důraz na design. Dodejme, že když to říkal, třímal v ruce velmi stylový detektor kouře.

Chytrá domácnost je jako PC v 80. letech

Současný trh chytrých řešení pro domácnosti se podle Pätze nachází v podobné situaci jako trh PC v polovině 80. let minulého století – mladý, dynamický segment se spoustou inovativních hráčů a technologiemi, ve kterých se běžný uživatel zatím nevyzná a potřebuje pomoc od toho, kdo je prodává.

Proč nakonec vyhrála platforma IBM a proč jsou značky jako Commodore, Atari nebo Sinclair minulostí? Podle Pätze šlo především o její univerzálnost a následný vznik širšího ekosystému, do kterého se mohli zapojit další výrobci a vývojáři.

Samotné Z-Wave se z této zkušenosti poučilo a prakticky již od svého vzniku jde cestou otevřeného ekosystému postaveného na standardech sdílených všemi členy aliance. Klíčovým rozdílem od konkurence je standardizace na aplikační vrstvě, která zaručuje vzájemnou (a zpětnou) kompatibilitu všech zařízení.

Konkurenční výhody Z-Wave

Další výraznou výhodou Z-Wave je podle Pätze volba bezdrátového pásma. Zatímco konkurence funguje v běžném 2,4GHz pásmu, ve které začíná být poněkud těsno, Z-Wave v Evropě používá nižší 868,42 Mhz pásmo, kde nehrozí tak silné interference.

Významnou vlastností řešení Z-Wave je, že každý bod v sítí (spotřebič, čidlo, svítidlo aj.) funguje jako router pro všechny ostatní body, což umožňuje rozšíření signálu i do vzdálených částí domácnosti a míst, která by jinak zůstala hluchá. Příjemným plusem tohoto uspořádání je, že čím více zařízení, tím stabilnější konektivita.

Vzhledem k zaměření na domácnosti si Z-Wave pochopitelně nepřeje, aby byla jeho platforma úspěšně napadena hackery. V současnosti proto Z-WAve využívá šifrování AES128 a v dubnu 2017 přejde na ještě pokročilejší šifrování s využitím eliptických křivek.

Pätz zakončil celou prezentací několika čísly o internetu věcí a jeho předpokládaném masivním rozvoji . V souvislosti s tím připomněl posluchačům, že se jedná o obrovskou příležitost, které je třeba se včas chopit. Abychom citovali přesně: „Vlak ještě neujel, ale už se rozjíždí.“

Zdroj: ChannelWorld
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře