Konference SAM a cloudová řešení ukázala jak na přeprodej softwarových licencí

Value added distributor, společnost DNS, uspořádala v pražském kongresovém centru City s partnery konferenci zaměřenou na oblast software asset managementu a cloudu.

Konference SAM a cloudová řešení ukázala jak na přeprodej softwarových licencí
Konference DNS, konaná 5. 12. 2013, byla určena především IT odborníkům, ale i finančním ředitelům a partnerům, kteří se chtěli dozvědět více o možnostech optimalizace nákupu softwarových licencí, cloudu, i o úskalích prodeje použitého softwaru.

Účastníky přivítal odborník na správu softwarových aktiv Jakub Vlček, který předal slovo právničce Janě Pattynové, aby se blíže věnovala právním aspektům nákupu použitých softwarových licencí.

Postupně posluchače uvedla do problematiky, kdy se u softwaru koncept vyčerpání práva běžně vztahoval na pevné nosiče (CD/DVD), Evropský soudní dvůr však postupně vztáhl právní doktrínu i na nehmotné zdroje (např. stahování z internetu).

Rozhodnutí Soudního dvora EU zní, že o platný prodej počítačového programu (a vyčerpání práva) jde v případě, že držitel práva zpřístupní zákazníkovi kopii v hmotné či nehmotné podobě, současně uzavře se zákazníkem licenční smlouvu na neomezenou dobu a zároveň odměna za původní licenci odpovídá ekonomické hodnotě rozmnoženiny.

Jana Pattynová upozornila i na možné komplikace, kdy licenční smlouva zakazuje další převod, přesto držitel práva nemůže bránit dalšímu prodeji. Poté poukázala na praktická omezení prodeje použitých softwarových licencí (viz box).

Praktická omezení prodeje použitého softwaru

  • Vztahuje se na nákupy licence, které jsou typově stejné jako prodej CD, i když hmotný nosič je nahrazen nehmotným.
  • Nelze vytvářet rozmnoženiny počítačového programu a ty dál přeprodávat: uživatel musí svou kopii programu po jeho prodeji učinit nepoužitelnou.
  • Existují omezení pro licence, které mají nižší cenu související s původním nákupem (objemové licence).
  • Existují omezení licencí s charakteristickými znaky (např. pro školství).

Hlavním rizikem prodeje použitého SW je podle Jany Pattynové odpovědnost statutárního orgánu za škodu způsobenou prodejem, s tím souvisí riziko trestního postihu, ale i nutnost prokazovat úmysl, a potřeba brát v úvahu, že si prodávající ponechá kopie. Hrozí také spory s nabyvatelem práv – např. ohledně nároků na funkčnost a legálnost softwaru.

Obecně Pattynová shrnula, že nabyvatel přeprodaného SW má velmi omezené důkazní prostředky, že byly splněny všechny právní náležitosti prodeje.

Prezentaci zakončila upozorněním, že pro cloudová řešení se nepoužívá doktrína vyčerpání práv a jsou chápána jako služby, nikoli jako počítačový program.

Jakub Vlček, odborník na SAMJakub Vlček na přednášku navázal konkretním vysvětlením rozsudku v případě kauzy UsedSoft vs. Oracle – typický problém, kdy v případě přeprodeje multilicencí nelze nabízet pouze část z balíku nabytých licencí.

Poukázal také na důsledek neprovádění správy softwarových aktiv (SAM), kdy pak v případě přeprodeje licence firma nemá podrobný přehled o tom, kde všude může být část nabízené aplikace uložena a tím pádem nemůže zcela splnit právní podmínky prodeje. Následně Vlček vysvětlil praktickou aplikaci práva na různé formy softwarových licencí.

Klady a nástrahy cloudu

Pohled ICT experta a soudního znalce na ekonomický a organizační přínos cloud computing poskytl Ivan JanoušekApogeo Esteem.  Po zvážení výhod i nevýhod je podle Janouška každá správně definovaná služba pro firmu výhodnější než interní zaměstnanec.

Ivan Janoušek z Apogeo Esteem;V případě zvažování nákupu on-premise řešení a cloudu upozornil na potřebu nezávislé analýzy ceny licencí. Následně srovnal potenciální výhody a nevýhody přesunutí interního IT do cloudu. Hlavním argumentem pro je uvolnění kapacity IT administrátorů na udržování infrastruktury v chodu a možnost jejího vynaložení na inovace.

Ačkoliv se firmy často obávají bezpečnosti a datová centra jsou navíc pro útoky lákavější, bývají podstatně lépe zabezpečena. Navíc k největším bezpečnostním incidentům stejně nejčastěji dochází kvůli interním zaměstnancům, varoval Janoušek.

Přiblížil také požadavky smluvního zajištění poskytování cloudových služeb a poskytl praktické rady pro nastavení SLA, nakládání s osobními údaji, provádění plateb a k trvání a ukončení kontraktu a případné řešení sporů.

Při dobré implementaci cloudu společnost výrazně zvýší své knohow, při špatné může ohrozit její podstatu,“ zakončil prezentaci Janoušek.

Cloudové služby optikou výrobců

Vlastimil Tesař, solutions sales professional – productivity v Microsoftu, shrnul hlavní IT trendy a důvody přechodu do cloudu (obchodní dynamika, soustředění na podnikání, zajištěné inovace, angažovanost a spolupráce a nepřetržitý chod a zotavení po havárii).

Poté představil aktuální nabídku on-line služeb společnosti Microsoft pro firmy a organizace a nejnovější scénáře jejich využití. V další části prezentace uvedl principy zabezpečení cloudových služeb Microsoft a možné způsoby integrace a přechodu z klasického provozu i licencování IT služeb.

Konference SAM a cloudová řešení ukázala jak na přeprodej softwarových licencí a cloudPo obědě vystoupil Tomáš Metlička s prezentací nové verze kreativních aplikací Adobe. Nejprve vysvětlil výzvy, se kterými se dnes potýkají kreativní profesionálové, a následně představil změny, které nastaly s uvedením Adobe Creative Cloud – možnosti pronájmu aplikací a cloudových služeb za poplatek.

Poté se Petr Kubeš presales konzultant z HP věnoval budování cloudové infrastruktury. Zaměřil se na popis hlavních typů cloudových prostředí a jejich charakteristiky, a poskytl stručný popis produktů pro budování cloudu a služby, které lze při budování cloudu využít.

Mezi nepřekvapujícími radami zaznělo, že by kritické core aplikace a data měly zůstat nasazeny in-house či v částečném hybridním módu. V cloudu pak mohou běžet např. webové služby, e-maily. Výsledkem přechodu většiny organizací tedy bude vždy hybridní infrastruktura.                                                                   

To nejlepší z praxe IBM s cloudovými řešeními ukázal Jiří Vojkovský.  Zaměřil se na zásadní otázky, které by si měl položit každý, kdo zvažuje nasazení cloudových řešení. Poskytovatelům a prodejcům cloudu zase poradil, jaké odpovědi by si pro zákazníky měli připravit v oblasti rizik a vhodnosti cloudu pro různá nasazení. V radách vycházel ze zkušeností a know-how IBM z tisíců menších i větších, privátních i public cloudových projektů.

Po skončení přednášek byl vymezen prosto pro diskuzi a otázky z oblastí SAM a přeprodeje licencí.

Zdroj: ChannelWorld, DNS

Galerie

Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře