Huawei eco-Connect 2017 ukazuje jak na digitální transformaci i chytrá města

Konference Huawei eco-Connect 2017 se letos zaměřila na trendy v oblastech chytrých měst, kybernetické bezpečnosti, cloudu, IoT, velkých dat, SDN a ultra-broadbandu (5G).

Huawei eco-Connect 2017 ukazuje jak na digitální transformaci i chytrá městaDvoudenní konference Huawei eco-Connect, během které se více než sto odborníků na ICT podělilo o své zkušenosti, se konala na konci května v Paláci Žofín v Praze.

Společnost Huawei na konferenci rovněž představila nové produkty a svoji firemní strategii pro nadcházející rok. Konferenci završila výstava řešení, která společnost vyvíjí v rámci koncepce chytrých a bezpečných měst.

David Tang, prezident Huawei CEE and Nordic EuropeDavid Tang, prezident Huawei CEE and Nordic Europe v úvodu zmínil aktuální příklady probíhající digitální transformace – policejního robota, nebo umělou inteligenci AlphaGo, která porazila všechny tři přední hráče ve hře GO.

Tang prezentoval strategii Huawei Enterprise zaměřenou na „platformu a ekosystém“ a představil tři základní pilíře byznysu své společnosti – zvětšovat celkovou velikost trhu, stimulovat spolupráci a stavit ji na sdílení společných výhod.

Později James Thomson, hlavní analytik Cullen International, shrnul nová pravidla EU relevantní pro IoT, cloud a velká data. Konkrétně mluvil o plánech a aktivitách v oblasti podpory rozvoje 5G, zajištění lepšího soukromí, kybernetické bezpečností a volného pohybu dat.

James Thomson, hlavní analytik Cullen InternationalZmínil, že cílem akčního plánu EU je mít do roku 2017 nastavené národní roadmapy broadbandu pro každou zemi, do roku 2020 dosáhnout komerční dostupnosti rychlého internetu ve městech a o pět lez později také v ostatních obydlených oblastech. S tím souvisí i požadavky na uvolnění frekvenčních pásem pro 5G.

Zmínil také nabytí účinnosti GDPR od května 2018, s ním spojená práva subjektů dat např. na přenositelnost nebo na výmaz, a povinnosti správců jako nutnost ohlásit narušení zabezpečení dat kontrolnímu orgánu. Vzpomenul i další nařízení NIS ohledně kybernetického zabezpečení kritické infrastruktury s deadlinem pro transpozici v květnu 2018.

Tian Hua, viceprezident Huawei CEE a Nordic, Enterprise Group, poté upozornil na měnící se stav světa ICT. Zmínil například, že investice do ICT rostly podle Gartneru o jednotky procent, proti tomu růst IP provozu, konektivity v podnicích nebo podnikových storage dosahuje 20-25 %.

Tian Hua, viceprezident Huawei CEE a Nordic, Enterprise GroupDigitální transformace podle něj zrychluje a proniká do chytrých měst, bank 3.0, chytré dopravy, chytrých sítí, výroby, vzdělávání a dává vzniknout novým ISP. Na příkladu Schindleru pak ukázal, jak IoT mění byznys s výtahy, nebo jak DHL pomáhá k dosažení „chytré“ logistiky a její optimalizaci.

Jak Huawei podporuje digitální transformaci odvětví? Snaží se vytvořit ekosystém partnerů (odvětvové a obchodní aliance a open-source komunity) a investuje miliardu dolarů do developerů a vytvoření jejich podpůrné platformy pro synergi. „cloud, pipe, device“.

Huawei vytváří tzv. FusionCloud – propojení privátního a veřejného cloudu, obohaceného o IoT a velká data. Na to navazuje platforma FusionInsights, což je mix nástrojů pro poskytnutí vhledu do obchodních dat, respektive jejich zpracování a náhled v reálném čase.

Pro ilustraci přístupu Huwei k digitální transformaci Tian Hua uvedl, že společnost investuje 70 % svých IT výdajů do transformace, pouze 30 % jde na provoz a správu. Zmínil také, že 80 % ze 70 PB dat firmy je uloženo v cloudu.

Peter Ulvr, EMEA cloud solutions director, ze společnosti IntelSvou „špetkou do mlýna“ digitalizace přispěl také Peter Ulvr, EMEA cloud solutions director, ze společnosti Intel. Podle něj „cloud je právě teď skutečně místo, kde byste měli být.“ Současně upozornil, že podle dotazování IDC mezi CEO 2000 globálních firem z nich 70 % letos bude soustředit své strategie kolem digitální transformace.

Ulvr upozornil na změny ekonomických modelů - vznik sdílené přepravy, či sdíleného (veřejného) cloudu, na trend prosumerů a vylepšování života chytrou elektronikou. Jako další příklady digitalizace odvětví zmínil chytré zemědělství, 3D tisk ve zdravotnictví nebo robotickou chirurgii a autonomní vozidla.

Co udělá z vašeho podniku digitálního „šampiona“? Petr Ulvr říká, že nutností je podporovat inovace, ale také být ochotný podstupovat rizika, otevřený novým myšlenkám a názorům, a ze strany top managementu nést odpovědnost za zavádění.

Města se změní, stanou se chytrými

Philip Bane, managing director Smart Cities Council,v další z dopoledních přednášek uvedl, že naše města se v tomto století změní do jiné podoby, než jakou známe dnes. Upozornil na rostoucí urbanizaci (ačkoliv v Evropě ji máme z větší části za sebou).

Jako příklady nejchytřejších měst uvedl Dubai, Singapur a New York. Zmínil také, že osm měst ve Španělsku díky zavádění chytrého veřejného osvětlení mezi lety 2009 a 2014 snížilo spotřebu elektřiny o 64 %, a emise o více než 4300 tun CO2.

S odkazem na sběr dat, jejich analýzu a doporučení pro zlepšování Bane uvedl, že řešení smart cities jsou něco jako „Fitbit pro města“.

Li Han, head of government & public utility sector v Huawei CEE & Nordic Europe Enterprise Business Group V odpolední části pak Li Han, head of government & public utility sector v Huawei CEE & Nordic Europe Enterprise Business Group, Huawei uvedl, že „smart city není jen projekt, je to proces, evoluce.“

Nezávisle na tom později Thilo Zeit, partner v Roland Berger, doporučil deset klíčových bodů, kterých by se měli držet zástupci obcí, pokud budou vytvářet strategii pro chytrá města:

  1. Znovu vyhodnoťte roli města a jeho správy.
  2. Aktivně zapojte občany, firmy a další stakeholdery a analyzujte požadavky uživatelů.
  3. Vyhněte se izolovaným řešením – neomezujte se jen na eGovernment a aktivně zavádějte ověřenou praxi.
  4. Podporujte sebe-udržitelné obchodní modely a další příspěvky soukromého sektoru.
  5. Vytvářejte obsáhlou datovou strategii a zaveďte datové platformy.
  6. Zaveďte inovační laboratoře a podpořte růst ekosystému.
  7. Zajistěte bezpečnost dat a IT.
  8. Zapojte provozovatele infrastruktury do návrhu, financování a implementace iniciativ
  9. Získejte politickou podporou a integrujte odezvu veřejnosti.
  10. Zaveďte koordinační orgán a dedikovaný systém plánování.

 

Významným mezníkem konference byl také podpis memoranda mezi Huawei, Pražskými službami, Pražským dopravním podnikem a ČVUT nad projektem Prague City Cargo. Ten v sobě spojuje vývoj technických prvků pro transport směsného komunálního odpadu především pomocí kolejové dopravy a umožnění dočasného uchování odpadu ve speciálních kontejnerech, které by následně převážely upravené tramvaje.

Podpis memoranda mezi Huawei, Pražskými službami, Pražským dopravním podnikem a ČVUT nad projektem Prague City Cargo

Svoz odpadu pomocí kolejové dopravy za využití konceptu chytrého města by měl ulehčit předimenzované metropolitní dopravě zatížené exhalacemi popelářských vozů.

Zdroj: ChannelWorld, Huawei
Úvodní foto: Channelworld

Komentáře