Fotoreport: DNS vyplula s partnery na 8. SecNet na Máchovo jezero

Divize infrastruktury společnosti DNS uspořádala partnerskou konferenci SecNet 2013 v námořnickém stylu. Plavba za posledními novinkami v oblasti infrastrukturní bezpečnosti s podtitulem Mobile Access Security se uskutečnila na Máchově jezeře.

Fotoreport: DNS vyplula s partnery na 8. SecNet na Máchovo jezero
Dále Vladimír Brož varoval, že APT (Advanced Persistent Threats) jsou podstatou dnešních kybernetických útoků. Aby před nimi Fortinet uživatele ochránil, poskytuje vhled a správu na úrovni uživatelů a aplikací, identifikuje a blokuje hrozby uvnitř aplikací a minimalizuje latenci a dopad na výkon sítě, zabezpečuje a poskytuje vhled do gatewaye a okolí a umožňuje snadnou integraci a globální management, dodal Brož.

Behaviorální analýza sítě se stává trendem

Jiří Tobola, obchodní ředitel společnosti Invea-Tech, oznámil, že za poslední rok firma v ČR rostla o 100 % a dodávky do zahraničí ztrojnásobila.

Poté vystoupil Michal Holub, aby podal tři klíčové obchodní příležitosti v oblasti dodávky flow monitoringu a behaviorální analýzy sítě. První je samotný flow monitoring (produkt FlowMon) založený na netflow datech, které odchytává pasivně zapojená sonda. Malý projekt s produktem FlowMon můžete dodat za 75-150 tis. Kč.

Michal Holub, Invea-TechDruhou oblastí je automatická detekce anomálií, kdy zařízení sleduje chování koncového bodu v síti a veškeré nestandardní operace pak hlásí, čímž dokáže odhalit i nakažení, která nejsou popsaná signaturami a běžně detekovatelná. Produkt FlowMon s ADS light můžete dodat v rámci malého projektu od 150-250 tis. korun.

Oslovit můžete téměř jakékoliv instituce s alespoň 50 PC. Prezentovat nabídku můžete podle Michala Holuba správcům sítí, bezpečnostním týmům, CIO a CISO, komerčním, státním i akademickým sférám. Efektivní cestou přesvědčení zákazníka pak může být poskytnutí bezpečnostní analýzy nebo proof of concept. Gartner uvádí, že 15 % firem již využívá flow monitoring, 10 % využívá flow monitoring s detekcí anomálií a 75 % nepoužívá nic.

Jako třetí příležitostí Michal Holub zmínil data retention (požadavek na uchovávání dat daný ze zákona o elektronických komunikacích z roku 2012). Problematiku řeší FlowMon Data retention, přičemž projekt financuje stát a na trhu je více než 3 000 registrovaných ISP (ČSÚ), kterým jej můžete nabídnout.

Bezpečnost v podání Dellu

Bezpečnostní applance Dell Sonic prezentoval Jan Aron z DNSBezpečnostní appliance Dell SonicWall prezentoval Jan Aron DNS. V rámci portfolia se zaměřil především na řadu E pro podniky, datová centra a distribuovaná nasazení. Zařízení jsou vybavena rovnou třemi routery, integrovaným IPS, aplikační inteligencí a správou, nativním SSL VPN pro iOS a Android, nabídnou multigigabitovou konektivitu a redundantní zálohu napájení a chlazení.

Pro zajištění vzdáleného přístupu Jan Aron představil Dell SonicWall SSL VPN řešení – Secure Remote Access series. Disponuje funkcemi řízení bezpečného vzdáleného přístupu z notebooku, mobilu či kiosku přes VPN a různé operační systémy. Po autentifikaci uživatele (např. jméno, heslo, token, jednorázové heslo) řešení vyhodnotí, z jakého zařízení přistupuje a co je možné na koncovém bodu zpřístupnit.

V rámci prezentace bylo zmíněno také portfolio Dell Force10 – hardwarově akcelerované switche pro datová centra. Pro český trh je podle Jana Arona asi nejzajímavější S4810 (4x40 GbE a 48 x 1/10 GbE) s plně duplexní propustností 1,28 Tbps.

Síť pod taktovkou Huawei

Tomáš Zloch ze společnosti Huawei Tomáš Zloch ze společnosti Huawei účastníkům připomenul, že výrobce využívá jednotnou platformu pro celé portfolio produktů, tudíž je konfigurace v zásadě stejná u malého přepínače i core routeru.

V převážně produktové prezentaci upozornil na řešení počínaje přepínačem S2700EI (enhanced L2 100M switch) a vyšší. Nejvyšší řadu představuje S 9700 o backplane kapacitě 7,2-19,2 Tbps, switchovací kapacitě 2,88 – 7,67 Tbps, velikosti 4-15 U a maximální hustotě portů 144-576 GE/FE, 120-480x10 GE a 24-96x40 GE. Nižší řadu 7700 můžete při stejných funkcionalitách, ale nižší propustnosti a PoE nabídnout až o 30 % levněji.

Ve své prezentaci pak Tomáš Zloch postupně prošel nabídkou switchů, Wi-Fi  AP (tři modelové řady), pobočkových routerů (funkcionality pobočkové ústředny, integrovaný switch, IPS, routing a přístupové technologie), bezpečnostních produktů (zabezpečení koncových bodů, UTM, gateway, SSL VPN, IDS a IPS, anti DDoS) a nástrojů pro management

Teorii a úskalím softwarově definovaných sítí se v techniské sekci věnoval Zdeněk Pala, presales consultant ze společnosti Enterasys. Partnerům ukázal, že Enterasys přináší výhody SDN svým zákazníkům již několik let, aniž by dříve své řešení takto nazýval.

Po přednáškách kapitán Igor Tomeš poděkoval partnerům za účast, spolu s Michaelou Pávkovou vylosoval vítěze vín, a pozval účastníky na občerstvení a sportovní odreagování.

Zdroj: ChannelWorld

Galerie

Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře