EMC Partner Forum: Budoucnost úložišť tkví v softwaru

Společnosti EMC a Avnet uspořádaly v Praze pravidelné partnerské setkání. Co je nového v partnerské spolupráci a jaká je vize EMC pro budoucí vývoj segmentu úložišť?

EMC Partner Forum: Budoucnost úložišť tkví v softwaruPavel Barták

Na setkání EMC Partner Forum 2014, které pořádala společnost EMC ve spolupráci se distributorem Avnet v pražském hotelu Grand Majestic Plaza, přijalo pozvání přibližně 130 partnerů. Čekal je celodenní program, v rámci něhož byly představeny novinky v produktech a partnerských programech, stejně jako vize EMC ohledně dalšího vývoje segmentu úložišť.

Úvodní slovo přednesl Jiří Svěrák, country manager EMC pro Českou a Slovenskou republiku. Ve svém krátkém vystoupení přivítal přítomné partnery a uvedl, že úspěch EMC podle něj spočívá ve flexibilitě a transparentnosti. Jedničkou na trhu je podle něj i díky jasné strategii, kterou zastává. O její konkrétní podobě už mluvil channel manager EMC Pavel Barták.

„Storage nebudeme vyrábět věčně.“

Pavel Barták hovořil nejen o EMC, ale především o kontextu trhu a současných trendů. Poselství o nutnosti neustálého vývoje podtrhl i větou, že EMC nebude věčně vyrábět storage. Situaci ilustroval tím, že již nyní je na světě více připojených zařízení než lidí. Zrychlil i vznik nových firem – v současnosti podle Pavla Bartáka stačí jediný měsíc, a už je na trhu nový hráč, případně, jak dodal směrem k partnerům, konkurent.

Dynamiku celkového vývoje ukázal na skutečnosti, že 70 % společností, které byly před deseti v žebříčku Fortune 1000, tam v současnosti nejen nejsou, ale dokonce již ani neexistují.

Software je budoucnost

Jak tedy bude EMC reagovat na nutnost stálého vývoje? Vizí pro blízkou budoucnost je podle společnosti softwarově definovaný podnik. V tomto konceptu se EMC chce prosadit prostřednictvím úložných platforem, softwarově definovaných úložišť a konvergované infrastruktury. O konkrétní podobě následně promluvil Jan Teuschl.

Ten ve své prezentaci hovořil o zásadní změně, kterou tato vize přinese. Heslo EMC pro letošní rok je ostatně imperativ Redefine, tedy změna definice úložišť. S nástupem třetí platformy a posunu k ideálu, kdy bude vše postavena na bázi softwaru, bude mít podle Jana Teuschla budoucnost softwarově definovaných úložišť podobu komoditního hardwaru a hyperkonvergované infrastruktury.

S příchodem nových způsobů využívání úložišť se podle Teuschla pojí i nutnost výběru konkrétního řešení podle účelu, k němuž bude sloučit. EMC využívá celkem čtyři druhy architektury úložišť a zastává heslo one size does not fit all, tedy že jedna velikost nepadne všem.

V reakci na to však zároveň přichází řešení EMC ViPR, které coby jednotný ovladač pro všechny systémy nabídne konsolidovanou správu. Od konsolidace „železa“ tak EMC přechází ke konsolidaci softwaru.

Důležitou roli ve zrychlujícím segmentu budou podle EMC hrát flashová úložiště. V závěru úvodního bloku o nich hovořil Petr Rada, zejména pak o řešení XtremIO a každoročně rostoucí kapacitě prodaných flashových řešení (59 PB v roce 2013). Uplatnění mají najít zejména v oblasti infrastruktury pro virtuální desktopy nebo servery, ale i v oblasti DNA, tedy databázích a analytických nástrojích.

Zbytek dopoledního programu patřil představením produktů, konkrétně řešení VMAX3, Isilon nebo XtremIO 3.0.

Novinky v partnerské spolupráci

Po obědě program pokračoval odpoledním blokem věnovaným partnerské spolupráci a podpoře. Zahájila jej Martina Kopsová ze společnosti KPMG, která partnery přišla seznámit s nabídkou školení v oblasti získávání veřejných zakázek.

Po ní převzal mikrofon Andrej Zver, regional channel program manager EMC pro oblast východní Evropy, aby hovořil o změnách v partnerském programu EMC.

O novinkách jsme již psali například v tomto nebo tomto článku. Změna nastaly v jednotlivých úrovních. Přibyla například elitní úroveň Platinum, jejíž základní podmínkou je obrat od 50 milionů dolarů výše. Pro úroveň Gold jsou zapotřebí 4 miliony a pro Silver 750 tisíc dolarů. Každá úroveň dále vyžaduje určitý počet certifikací.

Nižší úroveň Authorised Reseller vyžaduje do konce listopadu dokončit vyškolení alespoň jednoho pracovníka a získání certifikace technology architect.

Andrej Zver dále uvedl, že místo čtvrtletních výkazů budou partneři nově dokládat splnění podmínek pro dosaženou úroveň jen jednou za rok.

Další změnou je ukončení provozu portálu powerlink.com plánované na konec září. Nahradí jej web partner.emc.com.

Altitude podpoří prodej do SMB

Po Andreji Tverovi vystoupil Petr Flek ze společnosti Avnet s prezentací týkající se programu Altitude. Ten je určen pro prodej do segmentu malých a středních podniků (SMB) a rozšiřuje možnosti programu Entry Level od EMC.

Do programu mohou vstoupit pouze partneři EMC a Avnet v jeho rámci přebírá zodpovědnost za podporu. Týká se řešení VNX(e) a deduplikačních úložišť DataDomain.

Program má nabídnout nízké a měsíčně revidované ceny spolu s marketingovou podporu. Více informací včetně konfigurátoru partneři najdou na webu altitude-avnet.cz.

Zdroj: ChannelWorld
Galerie

Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře