Zdeněk Bárta, GfK: Zájem o tablety v ČR a SR stále klesá, s výjimkou velkých

Vývoj českého a slovenského trhu s tablety komentuje Zdeněk Bárta ze společnosti GfK Czech na základě výsledků obchodního panelu založeného na kontinuálním monitorování trhu se zbožím dlouhodobé spotřeby.Na českém trhu se za prvních pět měsíců roku 2016 snížil meziročně prodej tabletů v kusech o 19 %, tržby1(v korunách) klesly o 16 %. Poptávka se ve sledovaných odbytových cestách mírně zmenšila rovněž u přenosných počítačů, do kterých GfK řadí také tabletové počítače (tj. notebooky s oddělitelným displejem a tablety s operačním systémem Windows, které u přenosných počítačů pokryly 9 % objemu skupiny). Prodej přenosných počítačů přitom převýšil v období ledna až května 2016 prodej tabletů 1,2krát a v hodnotě 3,5krát.

Navzdory klesajícímu tempu prodeje tabletů, poptávka po modelech s displejem od 9" do 9,9" rostla, a to téměř o 70 %. Tento sortiment se v období ledna až května prodával v průměru, který vychází z nedotovaných cen, za 9 600 korun – za cenu nižší o 2 500 korun oproti stejnému období předchozího roku. Těžiště prodejů však nadále vytvářel levnější sortiment, v ceně do 4 050 korun (150 eur) se prodalo 55 % z celkového objemu tabletů.

Na Slovensku klesaly prodeje tabletů za leden až květen 2016 mírněji, v kusech o 2 %, v eurech o 5 %. Zatímco v jednotlivých měsících minulého roku vycházelo meziroční srovnání objemu i hodnoty trhu tabletů záporné, od začátku letošního roku se občasně objevil v různé míře i přírůstek – kusech, eurech nebo u průměrné ceny.

Souhrnná data za prvních pět měsíců 2016 však ukázala na růst pouze u segmentu s úhlopříčkou displeje od 9" do 9,9", u kterého meziročně klesl cenový průměr z 350 eur na 190 eur. Na rozdíl od českého trhu se výrobky s displejem od 10" prodávaly v tomto období na Slovensku za cenu vyšší než zmiňovaný úspěšný segment, a to za 210 eur.

1 Hodnota prodeje a průměrná cena vyjádřena v nedotovaných cenách.


Výsledky obchodního panelu – pravidelné informace o struktuře a vývoji trhu - nabízí Consumer Choices, GfK Czech, v případě zájmu kontaktujte Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Zdeněk Bárta pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Consumer Choices se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Consumer Choices (původně Retail and Technology) působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře