Zdeněk Bárta, GfK: V ČR se daří prodávat dražší skenery

Vývoj českého trhu se skenery komentuje Zdeněk Bárta, Consumer Choices Director CZ&SK, ze společnosti GfK Czech na základě výsledků obchodního panelu GfK založeného na kontinuálním monitorování trhu se zbožím dlouhodobé spotřeby.Objem prodeje skenerů klesl za rok 2014 ve sledovaných odbytových cestách meziročně o necelých 8 %. Obdobné srovnání před rokem přitom ukázalo na jeho snížení o více než pětinu.

V uplynulém roce zůstala poptávka u nepatrného přírůstku (+0,5 %) pouze ve třetím čtvrtletí, zatímco ve druhém a čtvrtém se snížila o více než desetinu a na začátku roku klesla o 6 %.

V hodnotě však trh se skenery narostl za rok 2014 o 3 %. Dařilo se prodávat dražší sortiment – drobně se zvýšil podíl cenově obvykle nákladnějšího segmentu průchodových skenerů – „sheetfeed“- přičemž u řady typů skenerů ještě meziročně vzrostla průměrná prodejní cena.

K jejímu zvýšení došlo jak u stolního provedení - „flatbed“ (prodávaly se výrobky s vyšším rozlišením), tak i u ručních skenerů a mírně u již zmiňovaných průchodových zařízení. Ta se vloni v prosinci prodávala v průměru za 9 600 korun, za stolní skenery zaplatili kupující 3 500 korun.

Těžiště prodeje zajistily i v minulém roce stolní skenery, i když v objemu se jejich podíl meziročně snížil na 81 %. Nárůst podílu naopak zaznamenaly skenery ruční, průchodové i filmové.

Do celkových tržeb se prodej stolních skenerů promítnul ze tří čtvrtin, zatímco průchodové skenery získaly na celkovém obratu meziročně 16 %. Od srpna loňského roku však průchodové skenery podíl na celkové hodnotě prodeje začaly ztrácet, a to především na úkor stolního provedení.


 

Výsledky obchodního panelu – pravidelné informace o struktuře a vývoji trhu - nabízí Consumer Choices, GfK Czech, v případě zájmu kontaktujte Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Autor pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Consumer Choices se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Consumer Choices (původně Retail and Technology) působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.

 Komentáře