Zdeněk Bárta, GfK: Tablety jdou do dvouciferných ztrát

Vývoj českého trhu s tablety komentuje Zdeněk Bárta ze společnosti GfK Czech na základě výsledků obchodního panelu založeného na kontinuálním monitorování trhu se zbožím dlouhodobé spotřeby.Meziroční snížení poptávky po tabletech se za první dvě třetiny roku 2015 přiblížilo v rámci panelového trhu k 20 %, zatímco obdobné srovnání před rokem skončilo s takřka třetinovým přírůstkem.

Zlomovým se ve vývoji maloobchodních prodejů ukázalo září 2014. Tempo letošních ztrát se s přibývajícími měsíci prohlubovalo, srpnový výsledek ukázal na snížení objemu prodeje takřka o 30 %.

Zastavil se však pokles nedotované průměrné ceny1, která od letošního dubna do srpna už vykazovala mírné meziroční zvýšení. V souhrnu vzrostla za prvních osm měsíců tohoto roku o 3 % a představovala částku 5 200 korun. Její nárůst se odrazil v celkové hodnotě trhu a zmírnil meziroční ztráty za první dvě třetiny tohoto roku na 15 %.

Záporné výsledky u tabletů generovaly pouze některé segmenty trhu. U meziročního poklesu zůstaly modely s úhlopříčkou displeje do 7,9" a dále segment od 10". Naopak sortiment úhlopříčky 8" až 10" vykázal dvouciferný nárůst v objemu i hodnotě prodeje – v té zajistil už zhruba polovinu celkového trhu.

Cenově se dařilo na jedné straně poměrně levné nabídce tabletů přibližně do 2700 korun (100 eur), jejíž (zejména objemový) podíl meziročně zřetelně narostl. Podíl se však zvýšil i sortimentu ceny vyšší než 6800 korun (250 eur), a to nejen v objemovém vyjádření, ale především v hodnotě, z níž zodpovídal za polovinu.

1 Hodnota prodeje a průměrná cena vyjádřena v nedotovaných cenách.


Výsledky obchodního panelu – pravidelné informace o struktuře a vývoji trhu - nabízí Consumer Choices, GfK Czech, v případě zájmu kontaktujte Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Zdeněk Bárta pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Consumer Choices se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Consumer Choices (původně Retail and Technology) působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře