Zachrání IEC 30134 pověst indikátoru PUE?

Stane se díky představení nové normy indikátor efektivního využití odebrané energie PUE skutečně užitečným způsobem měření energetické efektivity datových center, nebo už jeho zneužívání na podporu marketingových slibů pošramotilo jeho reputaci natolik, že se z toho nevzpamatuje?

Zachrání IEC 30134 pověst indikátoru PUE?
Lze ke zvýšení užitečnosti a spolehlivosti indikátoru PUE udělat ještě něco dalšího? Nepochybně ano, ovšem poté se již dostaneme do bodu, kdy náklady a nepraktičnost přidání složitosti přebije původní cíl, kterým bylo mít k dispozici metodiku, kterou lze relativně jednoduše měřit a je snadno pochopitelná.

Například se uvažovalo o tom, že by byl indikátor PUE spolehlivější metodikou, pokud by se zavedla jeho vynucená regulace pravděpodobně doplněná o nezávislé kontroly. V principu jde o rozumný návrh, ovšem vyvolává otázku, kdo by tyto kontroly zadával a prováděl a kdo by za ně platil.

Indikátor PUE bude vždy lákavým měřítkem, protože lidé mají ve své přirozenosti touhu po zjednodušování složitých věcí, jako je například hodnocení energetické výkonnosti datového centra. Z toho důvodu je dobrou zprávou pro IT svět, že norma IEC 30134-2 pravděpodobně výrazným způsobem napraví pověst indikátoru PUE.

Jak již bylo probráno v tomto článku, vždy je však nutné mít na paměti omezení této neocenitelné metodiky. Konkrétně jde o to, že pokud chcete získat skutečně spolehlivé zhodnocení energetické efektivity datového centra, je nezbytné brát do úvahy celý systém a nezaměřovat se jen na jedinou metodiku – bez ohledu na to, jak lákavé to může být.

Autor je technology manager zodpovědný za UPS velkých výkonů ve společnosti Eaton, nabízí odborný pohled na tuto důležitou problematiku.

Úvodní foto: Eaton

Komentáře