Zachrání IEC 30134 pověst indikátoru PUE?

Stane se díky představení nové normy indikátor efektivního využití odebrané energie PUE skutečně užitečným způsobem měření energetické efektivity datových center, nebo už jeho zneužívání na podporu marketingových slibů pošramotilo jeho reputaci natolik, že se z toho nevzpamatuje?

Zachrání IEC 30134 pověst indikátoru PUE?
Nejdůležitějším praktickým důsledkem systému kategorií je to, že vyšší kategorie poskytují postupně přesnější měření využití energie, protože měření se provádí blíže u zařízení spotřebovávajícího energii.

Dodavatelé a provozovatelé datových center si nemohou úplně libovolně volit, jakou kategorii indikátoru PUE použijí. Čím nižší je hlášená hodnota indikátoru PUE, tím vyšší musí být jeho kategorie: datová centra navržená pro optimální efektivitu infrastruktury a nejnižší hodnotu indikátoru PUE musejí pomocí přesnějšího měření doložit pravdivost svých uváděných údajů.

Norma rovněž vyžaduje, aby byly veřejně publikované hodnoty indikátoru PUE doprovázeny informacemi, které musí – kromě jiného – obsahovat kategorii měření, datum dokončení měření, úroveň přesnosti měření, velikost instalace a podrobnosti o podmínkách vnějšího prostředí, například minimální, maximální a průměrné teploty.

Kromě definování výpočtu hodnot indikátoru PUE norma rovněž poskytuje rady pro správné využití zjištěných hodnot. Konkrétně varuje před přímým číselným porovnáváním datových center.

Zdroj: IntelImplementace normy IEC 30134-2 dozajista značně napraví reputaci indikátoru PUE jakožto důvěryhodné metodiky, ovšem jen v případě, že si budou IT odborníci vědomi neodmyslitelných omezení koncepce indikátoru PUE.

Například cílení na nejnižší možné hodnoty indikátoru PUE nemusí být vždy ten nejlepší nápad, protože to může vést k přehnané optimalizaci jednoho konkrétního aspektu datového centra bez zvážení celkového kontextu. Ve skutečnosti jde o překvapivě běžnou situaci, která je často výsledkem „nedostatečného povědomí o kontextu“ a špatné komunikace mezi týmy odpovědnými za různé části projektu.

Rovněž je třeba si uvědomit, že navzdory své užitečnosti není indikátor PUE neomylnou metodikou pro měření energetické efektivity, a to ani v případě naprosto bezchybného měření a výpočtů. Některá měření, která energetickou efektivitu celkově zvyšují, mohou dokonce hodnotu indikátoru PUE zhoršit.

Například IT tým datového centra může konsolidovat servery a optimalizovat výkon IT systémů, což povede k obrovské úspoře spotřebovávané energie, ovšem hodnota indikátoru PUE – jednoho z nejdůležitějších klíčových indikátorů výkonu – vzroste.

Zdroj: © .shock - Fotolia.com

Jedno datové centrum nainstalovalo systém tepelných čerpadel umožňující využití přebytečného tepla ze serveroven k vytápění místních domácností. V jakémkoli rozumném ohledu se celková energetická efektivita provozu výrazně vylepšila, protože přebytečné teplo již nadále není zbytečně plýtváno. Ovšem hodnota indikátoru PUE se po nainstalování tepelných čerpadel výrazně zhoršila z důvodu energie potřebné k napájení čerpadel.

Tyto dva jednoduché příklady jasně ukazují, že na datové centrum a jeho energetickou efektivitu je třeba nahlížet jako na celý systém, protože jen tak lze porozumět všem důsledkům, které budou mít jednotlivé činnosti provedené v jeho návrhu. Cílem by mělo být zlepšení celkové energetické efektivity a zachování dobré úrovně energetické efektivity za různých podmínek zatížení, nejen při optimálních navržených podmínkách.

Úvodní foto: Eaton

Komentáře