Zachrání IEC 30134 pověst indikátoru PUE?

Stane se díky představení nové normy indikátor efektivního využití odebrané energie PUE skutečně užitečným způsobem měření energetické efektivity datových center, nebo už jeho zneužívání na podporu marketingových slibů pošramotilo jeho reputaci natolik, že se z toho nevzpamatuje?

Zachrání IEC 30134 pověst indikátoru PUE?
* Názory autora nemusí slučovat s postojem redakce, v textu může preferovat určitého výrobce.

Indikátor efektivního využití odebrané energie (PUE) byl navržen a představen v roce 2006 sdružením Green Grid a měl sloužit jako užitečná a snadno pochopitelná metodika pro měření energetické efektivity datových center.

Cílem bylo, aby indikátor PUE sloužil jako podnět pro zvýšení energetické efektivity tím, že umožní snadnou a rychlou kvantifikaci efektivity jednotlivých vylepšení. Je pravdou, že v naplňování tohoto cíle byl indikátor PUE velmi úspěšný a od jeho představení se typická energetická efektivita nových datových center výrazně zlepšila.

Indikátor PUE je v zásadě jen jednoduchým poměrem celkové energie využité datovým centrem k energii využité jeho IT funkcemi. Právě díky této jednoduchosti je PUE tak oblíbenou metodikou. Není však dokonalý a jeho slabiny až příliš často umožňovaly jeho zneužití na podporu přehnaně nadšených marketingových prohlášení.

Zdroj: © .shock - Fotolia.comTo v něj podkopalo důvěru a dnes je proto dnes mnoha IT odborníky považován za zdiskreditovaný a nespolehlivý. Je to nešťastné, protože není pochyb, že při správném použití je indikátor PUE velmi užitečným nástrojem.

Ke zneužití indikátoru mohlo dojít proto, že až dosud nebyly definovány postupy pro jeho měření a výpočet. To dávalo společnostem možnost určovat hodnotu indikátoru PUE za optimálních podmínek (takový indikátor se často nazývá navržený indikátor PUE), tedy nikoli za podmínek, které představují běžný provoz daného datového centra.

Naštěstí se chystá vydání nové normy – IEC 30134-2. Ta byla vyvinuta speciálně proto, aby udělala z indikátoru PUE důvěryhodnější metodiku tím, že přesně určí, jak je potřeba tento indikátor měřit a jaké informace musí měření doprovázet.

Konkrétně tato norma jasně stanovuje, že pokud je hodnota popisována jednoduše jako indikátor PUE, musí být založena na měřeních shromažďovaných během celého roku, čímž se vyloučí všechny vlivy různých ročních období.

Je dovoleno určovat PUE i na základě údajů z kratšího období, ale výsledky musí být popsány jako hodnoty iPUE (interim PUE = prozatímní indikátor PUE). Ty jsou určeny primárně pro porovnávání energetické efektivity nových datových center s navrženou hodnotou, aniž by bylo potřeba čekat celý rok, a pro poskytování relativně rychlé indikace efektivity prováděného měření, aby se zlepšila energetická efektivita existujícího datového centra.

Norma IEC 30134-2 rovněž představuje důležité vylepšení tím, že definuje tři kategorie indikátoru PUE: Kategorie 1 (PUE1) přináší základní úroveň rozlišení údajů o energetické výkonnosti, Kategorie 2 (PUE2) přináší střední úroveň rozlišení a Kategorie 3 (PUE3) přináší pokročilou úroveň rozlišení.

Pro všechny kategorie je vstupní energie měřena na začátku elektrické instalace, která zásobuje energií elektrické a mechanické vybavení v datovém centru. IT zatížení je však v závislosti na kategorii měřeno na jiných místech.

Úvodní foto: Eaton

Komentáře