Vývoj českého trhu webkamer podle GfK

Výsledky obchodního panelu GfK založené na kontinuálním monitorování trhu se zbožím dlouhodobé spotřeby komentuje pro ChannelWorld Zdeněk Bárta, Retail and Technology Director, ze společnosti GfK Czech zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění.

Vývoj českého trhu webkamer podle GfKWebkamer se za první třetinu letošního roku v porovnání se stejným obdobím loňského roku prodalo „jen“ o 3 procenta méně, bohužel tržby s nimi klesly o 17 %. K největší cenové erozi došlo v Consumer Electronic Stores, kde sice kusové prodeje vzrostly meziročně o 15 %, ale prodávalo se o pětinu levněji než v předchozím roce.

Největší meziroční propad prodejů postihl System Houses, kde objem prodeje klesl zhruba o 30 %, obrat dokonce o více než 40 %. Přes tento distribuční kanál se realizovalo za letošní čtyři měsíce v korunovém vyjádření zhruba 20 % z celkového prodeje, o procento více pak zaujímaly Consumer Electronic Stores. Nejlépe se prodávaly webkamery v Computer Shops, ve kterých se jich prodala zhruba třetina z celkového množství.

Třetina webkamer se za leden až duben tohoto roku prodala v ceně do 350 Kč. Necelých 40 % tvořily prodeje přístrojů v ceně od 350 do 500 Kč. Na celkových tržbách se webkamery v ceně do 500 Kč podílely 46 %. V dubnu letošního roku byli spotřebitelé ochotni za  webkameru utratit v průměru 550 Kč, což bylo zhruba o 100 korun méně než před rokem.

Výsledky obchodního panelu – pravidelné informace o struktuře a vývoji trhu - nabízí Retail and Technology GfK Czech, v případě zájmu kontaktuje Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).


Zdeněk Bárta pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Retail and Technology se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Retail and Technology působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře