Vyplatí se jednobarevnost nebo multi-vendor řešení?

Budování komplexních IT prostředí, skládajících se z technologií konkurenčních výrobců, není úplně ideálním řešením. Patrné je to především v případě problémů či poškození.

Vyplatí se jednobarevnost nebo multi-vendor řešení?* Názory autora nemusí slučovat s postojem redakce, v textu může preferovat určitého výrobce.

Žádné jiné odvětví se v posledních 30 letech nezměnilo tolik jako odvětví IT. Je to především proto, že výrobci informačních technologií se vždy snažili investovat do rozvoje těch nejmodernějších technologií – od budování inovativních databází před třiceti lety až po dnešní tvorbu IT architektur skládajících se z rozdílných integrovaných obchodních aplikací.

Stranou této stálé evoluce ale zůstaly dvě věci, které jsou neměnné: IT společnosti se stále snaží vyvinout produkt, který předčí konkurenty, a zákazníci požadují rychle zprovozněná IT řešení, která šetří náklady a zvyšují výkonnost.

Obchodníci, kteří vám pomáhají sestavit IT prostředí na zakázku, vám tradičně nabídnou systém složený z toho nejkvalitnějšího softwaru a hardwaru od různých výrobců, aby vás ujistili, že kupujete pro vaši firmu ten nejrychlejší a nejsilnější IT systém za nejnižší možnou cenu. Zprvu to vypadá jako skvělý způsob, jak získat výsledky, které potřebujete. Když si pořídíte nejlepší software na řízení vztahů se zákazníky od jednoho výrobce a zprovozníte ho na nejkvalitnějším serveru od jiného výrobce, může se zdát, že vaše IT prostředí pak jistě bude to nejlepší z nejlepších. Bohužel takto to ve skutečném světě funguje málokdy.

Zakrnělé inovace

IT průmysl se neustále snaží o inovace, ale výkon každého IT řešení je vždy limitován platformou, na které funguje. Jedna a ta samá aplikace například výborně běží v jednom IT prostředí, zatímco v jiném má problémy. Vybudování jednotného IT systému se ale snadno může stát nákladným a složitým problémem.

I když se pořizovací cena za zavedení špičkového řešení zdá nízká, firma musí počítat s dalšími náklady na údržbu technologie stejně jako s náklady na sestavení celé infrastruktury. Oba výdaje firmy pravidelně přehlíží, nebo v lepším případě pouze podceňují. Hlavní pozornost je kladena na velikost počátečních pořizovacích nákladů, což často vede k nečekaným a nevítaným výdajům.

Připravte se také na to, že pokud jsou dostupné upgrady a patche pro jednotlivé komponenty IT systému, zákazníci jsou ti, kdo jsou zodpovědní nejen za jejich stažení, ale také za monitorování následků upgradu a vlivu na celkový výkon řešení. Zákazník tedy musí provádět analýzy následků stejně jako regresní a rekvalifikační testování.

Představme si, že firma například aplikuje 100 kritických bezpečnostních patchů ročně. To rozhodně není jednoduchý úkol a může ve výsledku vést k četným paralýzám celého systému. Ty jsou způsobeny rozhodnutím, že vyšší finanční náklady na upgrade se nevyrovnají výhodám.

Budování komplexních IT prostředí, skládajících se z technologií konkurenčních výrobců, není úplně ideálním řešením. Patrné je to především v případě problémů či poškození. Výpadky se občas mohou objevit, i když nedošlo k žádnému zanedbání. V zájmu všech je vyřešit problém co nejrychleji a nejúčinněji. V tomto procesu se ale mohou objevit nejrůznější překážky. Někteří z výrobců totiž raději ukazují prstem na údajného viníka, spíše než aby pomohli situaci vyřešit. Ve výsledku se výrobci obviňují navzájem a více času se tak většinou stráví zjišťováním, na čí straně je vina, než samotným řešením problému. Firmy také často zaměstnávají několik lidí, kteří mají za úkol zajistit, že se vůbec IT výrobci začnou zajímat o jejich problém. Že všechny vyjmenované věci nepřispívají k rychlému vyřešení problému, je zřejmé.

Realita je taková, že IT systém postavený z různých nejlepších komponentů nebude nikdy fungovat tak dobře jako v první den svého provozu. Zpočátku může mít organizace nejrychlejší a nejsilnější IT platformu, ale časem se její inovativní přístup vypaří a je znehodnocen vzrůstající cenou za údržbu a prodlužující se dobou k řešení problémů. Otázkou je, zdali si tento přístup mohou společnosti dovolit v dnešním ekonomickém prostředí, kdy je důležité být první na trhu s novými nabídkami.

Zkonstruováno tak, aby vše pracovalo dohromady

IT průmysl zastává názor, že si firmy tento přístup dovolit nemohou. Proto můžeme na trhu vidět množství nových IT produktů, které jsou sestaveny tak, aby zvýšily výkon, snížily náklady a redukovaly čas potřebný k implementaci. Tyto systémy jsou známé jako integrované systémy –„engineered systems”.

Nová technologická platforma se sestává z již předpřipravených hardwarových a softwarových řešení, které byly sestaveny a testovány tak, aby fungovaly dohromady. Poskytují tak uživatelům vysoký výkon, rychlejší instalaci a snadnější následnou údržbu. Stále častěji se také setkáváme s vývojem integrovaných systémů optimalizovaných pro specifický průmysl, malé podniky, cloud či operace v data centrech. Běžné úkony, jako například obchodní analýzy, se za pomoci integrovaných systémů stávají mnohem efektivnější. Nutno ještě podotknout, že vznik těchto platforem spustil novou vlnu inovací na všech úrovních IT systému.

Poprvé se tak spojují dohromady hardwarové a softwarové týmy, aby společně pracovaly při budování integrovaných systémů, kde jsou všechny komponenty specificky navrženy tak, aby fungovaly dohromady. Úzká spolupráce týmů pomáhá odkrýt nové schopnosti a obchodní funkce založené na expertíze předních odborníků v softwarovém a hardwarovém průmyslu. Díky tomu si můžeme být jisti, že každá použitá technologie uvnitř IT prostředí je navržena tak, aby naplnila svůj potenciál.

Výhodou integrovaných systémů je možnost nainstalování softwaru v úzké návaznosti na hardware, čímž se ještě zvýší výkon u funkcí jako je filtrování a spojování dat. Systém je zvládne zpracovat rychleji a efektivněji, jelikož pracuje pouze s relevantními daty a dotazy.

Mezi další inovace umožněné softwarovou a hardwarovou konvergencí, která podporuje zvýšený výkon, patří například: posun databázových funkcí do hardwaru, optimalizace síťových funkcí pro komunikaci na úrovni middlewaru a softwarové funkce zahrnuté do designu čipu. Nové funkce přinášejí vysokou úroveň kontroly, která pro firmy čím dál důležitější. Pouze tak mohou využít výhod, které přináší měnící se tržní podmínky, a zároveň dodržovat regulace, jaké platí například pro internetové obchodníky či pojišťovací společnosti.

Rychlá odezva

Ucelená povaha integrovaných systémů také přináší klady v případě, když se objeví jakákoliv chyba uvnitř IT infrastruktury. Může být snáze identifikována a vyřešena, a tím limituje možný dopad na zákaznické služby nebo finance.

Méně výrobců znamená méně prstů ukazujících na obviněného a kratší čas potřebný k opravě. Zmírnění následků v případě jakékoliv chyby je jedním z nejzásadnějších důvodů, proč se rozhodnout pro integrované systémy.

Software je provozně závislý na hardwaru a je naprogramován tak, aby detekoval jakoukoliv chybu serveru a zároveň podnikl nezbytně nutné akce jako například přepnutí na záložní server. Díky tomu si mohou být firmy jisté, že jejich každodenní agenda bude bezpečně fungovat a že jejich servery budou neustále dostupné.

Zřejmě nejznatelnější výhodou integrovaných systémů je čas potřebný k jejich uvedení do provozu. Instalace systému se zkrátila z měsíců na týdny a v některých případech i na dny. Testování potřebné v případě vývoje IT systému složeného z komponentů od různých výrobců není v případě integrovaných systémů nutné. Tím se radikálně snižují náklady na implementaci systému, která bývá obvykle druhou nejdražší položkou projektu. Šetří se také čas a peníze potřebné k jiným podnikatelským činnostem. Na standardizované platformě mohou být dále integrována nová řešení přímo do hardwaru, což umožňuje zákazníkům rychle spustit nové produkty a naplno využít aktuálních podmínek na trhu.

Výborným příkladem, kdy zákazník využil integrovaných systémů, je turecký mobilní operátor Turkcell. Společnost Turkcell potřebovala IT platformu, která bude schopná spravovat jeden petabyte nekomprimovaných dat, vytvářet 4 000 kritických obchodních reportů a zpracovávat dalších 100 000 menších reportů a zároveň podporovat analýzu 10 bilionů požadavků denně. Pořízením integrovaného systému byla společnost Turkcell schopna zvládnout všechny úkoly s minimálním úsilím. Díky výkonu systému se mohl telekomunikační operátor soustředit na investování do lepších služeb vytvořených na míru zákazníkům.

Zvládněte nemožné

Po firmách se dnes požaduje, aby zvládaly více úkolů za méně času a peněz. Integrované systémy potvrdily, že jsou hlavní zbraní v IT arzenálu mnoha společností a nepřekvapí nás předpověď Gartneru, že do roku 2015 bude třetina všech serverů prodána jako integrovaný systém[1].

V několika příštích letech bude stále více výrobců IT nabízet svá vlastní systémová řešení. Nejúspěšnější firmy budou ty, které implementují systémy podporující a kombinující inovace mezi softwarovými úrovněmi systému spíše než ty, které budou žádat předem sestavené řešení. O výhodách integrovaných systémů nejsou pochyby: méně rizika, nižší nálady a extrémní výkon. To je kombinace, která přináší firmám vynikající výsledky, které až dosud nebyly možné.

Autor je generální ředitel Oracle Czech


[1] Prezentace z konference Gartner zaměřené na data centra, “Will Fabric Computing Change the Concept of the Traditional Server?” December 2011.
Úvodní foto: Oracle

Komentáře