V čem se chybuje při analýze datového centra?

František Mikeš ze společnosti Schneider Electric komentuje chyby, ke kterým často dochází při analýze výkonnosti a efektivity datacentra, a upozorňuje na dostupnost komplexních a ucelených řešení učených právě k takovým účelům.

V čem se chybuje při analýze datového centra?* Text autora byl redakčně upraven, aby nepreferoval konkrétní produkt či službu.

Analýza datových center s důrazem na výkon a efektivitu je poměrně náročná. Region střední a východní Evropy je v této oblasti stále pozadu, firmy často chybují v interpretaci výsledků měření a do analýz nezahrnují důležité podnikové oblasti.

Ačkoliv mnoho uživatelů usiluje o co nejefektivnější návrh datacentra, v konečném důsledku jen upravují PUE hodnotu (anebo v horším případě pouze pPUE, tedy parciální hodnotu PUE definovaného systému DC), tedy indikátor energetické efektivity.

To však může vést ke zkresleným hodnotám měření výkonnosti a efektivity celého datacentra. Vždyť podstatným indikátorem je v podstatě „užitečnost data centra pro daný subjekt“ – například ve formě TCO (Total Costs of Ownership).

Výkonnost data center by se neměla poměřovat jen dle hodnoty PUE, ale v potaz by měly být rovněž brány příležitosti k úsporám nákladů. Jen zřídka si firmy a další provozovatelé uvědomují, že je nutná hloubková analýza.

Ta zahrnuje systémy a oblasti mimo infrastruktury jako IT provoz, prostor a další užitné kapacity, harmonizace služeb datových center a další faktory nutné pro podnikání.

Na trhu jsou přitom dostupné nástroje pro efektivní správu datacenter. Takové řešení umožňuje centralizovaný dohled a správu infrastruktury datového centra, monitorování zařízení, prediktivní simulaci a modelování pro analýzu dopadů změn, správu inventáře. Uživatel získává data (zprávy a grafy) v reálném čase a je okamžitě upozorněn na případné neshody s optimálním stavem.


Autor je obchodní ředitel divize ITB společnosti Schneider Electric.

Zdroj: Schneider Electric
Úvodní foto: Schneider Electric

Komentáře