Tomáš Solař: Změny v databázích Oracle se promítnou do cen

Zákazníky databází Oracle Standard Edition či Standard možná čeká nemilé překvapení, varuje databázový administrátor Tomáš Solař.

Tomáš Solař: Změny v databázích Oracle se promítnou do cenK prvnímu prosinci 2015 přestane společnost Oracle nabízet nejlevnější edici Standard Edition One (SEO) a zároveň nahradí Standard Edition (SE) edicí Standard Edition 2 (SE2), která má pozměněné licencování.

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že jde o nic neříkající slovíčkaření, cenový rozdíl je až 370 tisíc korun. V současné době je v České republice zhruba 500 instalací edice Standard One a při přechodu na nové licence mohou klienti očekávat téměř čtyřikrát vyšší cenu za jednu instalaci na počítači.

Vezmeme-li v úvahu, že instalace základní edice na jedno CPU/socket stojí zhruba 130 tisíc korun, oproti tomu u SE2 je cena 400 tisíc korun (přesné ceny lze získat na stránkách shop.oracle.com).

Pokud chce zákazník zůstat na SEO i ve verzi 12c, musí tak učinit ještě před prosincem. Při přechodu na verzi 12c po prosinci je potom třeba změnit edici z 11g SEO na 12c SE2. Klienti platící si podporu mohou přejít na SE2 bezplatně s navýšením ceny podpory o 20 %.

Ve zkratce dojde k těmto změnám:

  • Standard Edition One (SEO) bude zrušena.
  • Stadard Edition (SE) bude nahrazena edicí Standard Edition 2 (SE2).
  • Standard Edition 2 bude mít jiné licencování než její předchůdce.

Ti, kdo vlastní SEO na starší verzi a zároveň si platí podporu, se mohou těšit na SE2 zdarma, ale cena podpory se jim zvýší o 20 %. Jestliže chtějí přejít na verzi 12c (12.1.0.1.0), je potřeba tak učinit do 1. 12., po tomto datu již nebude SEO k dispozici.

Starší edice, například 11.2 však bude bez služby Premier Support, podpora pro edici 11.2.0.4 se bude poskytovat jen do konce ledna 2016 a pro tuto i další verzi 12.1.0.1. bude SE a SEO k dispozici v cloudu pouze do konce finančního roku 2016.

Jestliže zákazník vlastní SEO na starší verzi a neplatí si podporu a zároveň byste rád přešel na SE2 v rámci podpory, nečeká ho procházka růžovým sadem. Možnost je jen jedna, a to doplatit zpětně všechny roky nevyužívané podpory a navíc padesátiprocentní doplatek z dlužné částky.

Výhodnější tak může být rovnou zakoupení nové licence SE2, která se pohybuje ve výši okolo 400 000 Kč na jedno CPU.

Vlastní-li SE a platí si support, je důležité zkontrolovat hardware, na němž databáze běží, a to z důvodu změny maximálního počtu využívaných socketů a vláken a minimálního počtu jmenných licencí.

V čem se Standard Edition 2 liší

Nejprve je důležité zmínit, že nová edice SE2 není patchset na SE, potažmo SEO. Je to opravdu nová distribuce nejen s odlišným licencováním, ale i podmínkami provozování. Nová databázová edice se vyznačuje především tím, že maximální počet socketů se snížil ze čtyř na dva a minimum licencovaných uživatelů se naopak zvýšil z pěti na deset.

Jestliže zákazník systém používá společně s Oracle Real Application clustery, může se SE2 licencovat pouze na dvou serverech s jedním socketem a každá databáze s touto edicí může využívat maximálně 16 vláken CPU nezávisle na čase.

Pokud je SE2 používaná zároveň s RAC, nelze využívat více, než osm vláken CPU na instanci nezávisle na čase. Zároveň také platí, že minimální licence je deset jmenných licencí (Named User Plus) na jeden server.

Tabulka: Příklady cest upgradu na Oracle databázi 12c

 Oracle Direct upgrade

Zdroj: Table 2-1 Examples of Upgrade Paths for Oracle Database 12c

Tabulka: Možnosti přímého upgradu ma Oracle databázi 12 c

 Možnosti přímého upgradu ma Oracle databázi 12 c

Zdroj: Prezentace Oracle (str. 98) https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=202202:2::APPLICATION_PROCESS=downloadFile:::F20225_ID:1581
Úvodní foto: Tomáš Solař

Komentáře