Slovenská IT distribuční scéna podle GfK

Výsledky mezinárodní studie GfK „IT Channel Survey 2010“ uskutečněné začátkem roku také v České republice a na Slovensku komentuje pro ChannelWorld Zdeněk Bárta, Retail and Technology Director, ze společnosti GfK Czech zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění.

Slovenská IT distribuční scéna podle GfKNa počátku letošního roku spolupracovali slovenští IT specialisté v průměru s pěti dodavateli sortimentu IT. Podobně jako v České republice i oni ukončili v průběhu uplynulého roku spolupráci přibližně s jedním stálým dodavatelem. Za souhrnnými výsledky jsou respondenti z řad System Houses, kteří v letošním roce spolupracovali v průměru s pěti dodavateli, a dále z řad Computer Shops, u kterých dosáhl počet IT dodavatelů pouze čtyř. K výměně distributora docházelo v letošním roce v menší míře než před rokem. Za hlavní důvody vedoucí k výměně dodavatele označili IT specialisté příliš vysokou cenu, sortiment a nově také cenu dodávky.

Firemní zákazníci se na celkových tržbách IT specialistů podíleli více jak 60 %, soukromí zbývajícími necelými 40 %. Oproti předchozímu roku vzrostla váha soukromých zákazníků o 8 procentních bodů. Podíl soukromých zákazníků na celkových tržbách však posílil především u Computer Shops, kde již představoval tři čtvrtiny realizovaného obratu.

Těžištěm prodejů stále hardware

Těžiště prodeje IT specialistů představoval IT hardware. Podobně jako v předchozím roce obsáhl větší polovinu celkových tržeb a v letošním roce se již přiblížil 60 %. Jeho podíl rostl jak v  System Houses, tak i – a to ještě výrazněji – v Computer Shops. Obě další sortimentní oblasti, tedy servis a software, na podílu v rámci celkových tržeb mírně ztratily.

Pozitivní či dokonce velmi pozitivní vliv „green IT“ na tržby uvedlo na Slovensku 56 % dotázaných, podle zbývající části respondentů se green IT na tržbách nijak neprojeví.


Podrobné výsledky studie „IT Channel Survey Europe 2010“ nabízí Retail and Technology GfK Czech.Podrobné výsledky studie „IT Channel Survey Europe 2010“ nabízí Retail and Technology GfK Czech, v případě zájmu kontaktuje Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Zdeněk Bárta pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Retail and Technology se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Retail and Technology působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře