Slovenská IT distribuční scéna očima GfK

Výsledky mezinárodní studie GfK „Channel Survey Europe IT 2011“ komentuje pro ChannelWorld Zdeněk Bárta, Retail and Technology Director ze společnosti GfK Czech.Ze studie „Channel Survey Europe IT 2011“ vyplynulo, že na Slovensku spolupracovali v době dotazování IT specialisté v průměru se 4 až 5 dodavateli IT (4,6). Zatímco respondenti ze System Houses počet svých spolupracujících distributorů IT meziročně mírně snížili, dotázaní z Computer Shops naopak spolupráci obdobným tempem rozšířili.

Z celkového počtu dotázaných IT specialistů však distributora IT změnilo pouze 12 % z nich, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo snížení o 4 procentní body a převážná část slovenské IT distribuční scény se tak z tohoto pohledu projevovala poměrně stabilně.

Dalším důležitým aspektem vývoje slovenské IT distribuční scény byla v uplynulém roce její koncentrace. IT specialisté se nadále orientovali na poměrně úzký počet klíčových dodavatelů IT. Téměř 90 % IT specialistů spolupracovalo na pravidelné bázi alespoň s jedním ze dvou nejčastěji jmenovaných distributorů IT.

Četnost, s jakou respondenti uvedli spolupráci s těmito dvěma dodavateli IT jednotlivě, se pohybovala okolo 70 %. Spolupráci s jedním z dalších 4 distributorů IT již dotázaní uváděli méně často, konkrétně s četností přibližně 40 %.

Změna distributora - důvodem nemusí být vždy ceny

Za důvod vedoucí ke změně distributora IT označila polovina IT specialistů (kteří k této změně přikročili) „sortiment“, přitom ještě před rokem to byly „příliš vysoké ceny“ podobně jako v České republice. Na druhé místo se vyhouply „platební podmínky“, které uvedlo jako důvod přes 40 % respondentů. Za nimi již následovaly „příliš vysoké ceny“, které jako důvod změny distributora IT zmínilo necelých 40 % dotázaných.

Struktura zákazníků IT specialistů – firemní vs. soukromí - zůstala za poslední dva roky poměrně podobná. Z pohledu obratu se firemní zákazníci se na celkovém obratu IT specialistů podíleli z více než 70 % a jejich váha meziročně ještě mírně posílila. Dílčí změny zaznamenala za poslední dva roky také struktura sortimentu IT specialistů. Zhruba polovinu obratu zrealizovali s IT hardwarem, necelých 40 % tvořil servis a přes 10 % software. Svůj podíl snížil meziročně pouze servis, a to na úkor IT hardwaru i softwaru.

 Podrobné výsledky studie „Channel Survey Europe IT 2011“ nabízí Retail and Technology GfK Czech, v případě zájmu kontaktujte Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Zdeněk Bárta pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Retail and Technology se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Retail and Technology působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHoc studií.Komentáře