Slovenská IT distribuční scéna očima GfK

Výsledky mezinárodní studie GfK „IT Channel Survey 2009“ uskutečněné začátkem roku také v České republice a na Slovensku komentuje pro ChannelWorld Zdeněk Bárta, Retail and Technology Director, ze společnosti GfK Czech.

Slovenská IT distribuční scéna očima GfKNa Slovensku rozšířili IT specialisté - v souhrnu ze System Houses a Computer Shops -spolupráci v průměru na sedm dodavatelů. Zatímco počet jejich distributorů IT výrobků se oproti předchozí studii téměř zdvojnásobil, v oblasti telekomunikačních výrobků ke změnám v celkovém počtu prakticky nedošlo. Výměnu IT dodavatele uskutečnilo necelých 30 % respondentů. Hlavními důvody výměny byly i nadále cenové podmínky následovány nově sortimentem.

První místo mezi požadavky IT specialistů na distributory obsadila schopnost dodat požadované zboží. Za „velmi důležité“ či „důležité“ označili respondenti také rychlost dodávek a spolehlivost těchto dodávek. Značná část dotázaných pokládá za klíčové také webové stránky distributorů spolu s možností online objednávek. Opomenuty nezůstaly ani ceny a platební podmínky či rychlé informace o změnách cen a změnách sortimentu.

Z pohledu obratu jsou klienty IT specialistů ze 71 % firemní zákazníci a z 29 % zákazníci soukromí. Příjmy respondentů utváří z poloviny IT hardware a periferie. Další příjmovou oblast tvoří rostoucí servis a následně software. Postoj slovenských respondentů ke „Green IT“ je pozitivnější než na české scéně. „Pozitivní“ či „velmi pozitivní vývoj“ možností prodeje díky zeleným technologiím očekává 48 % dotázaných, zatímco v Česku 40 %. Do odhadu vývoje celkového obratu za rok 2009 se již promítá pokles optimismu v době nastupující ekonomické krize.


GfK Czech logoPodrobné výsledky studie „IT Channel Survey Europe 2009“ nabízí Retail and Technology GfK Czech, v případě zájmu kontaktuje Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Zdeněk Bárta pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Retail and Technology se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Retail and Technology působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře