Selektivní fúze a akvizice vedou ke zlepšení hospodaření resellerů

Pradip Somaia komentuje uplynulý rok 2014 z hlediska četnosti fúzí a akvizic v evropském prodejním kanále. Počet obchodů byl rekordní, jejich hodnota za rekordem zaostala jen o několik milionů dolarů.

Selektivní fúze a akvizice vedou ke zlepšení hospodaření resellerůPradip Somaia, partner ve společnosti Regent Partners, která se specializuje na problematiku fúzí a akvizicí (F&A), komentuje některé hnací síly, metody ocenění a trendy, které měly v roce 2014 vliv na aktivity v oblasti fúzí a akvizic v prodejním kanále napříč Evropou.

Aktivita okolo fúzí a akvizic v evropském sektoru technologií, médií a telekomunikací (TMT) byla během roku 2014 silná. Meziročně vyrostla o 8,7 %, čímž dosáhla rekordního počtu 3 469 obchodů.

Celková hodota těchto obchodů pak meziročně vyskočila o 56 % na 345 miliard dolarů, čímž skončila jen těsně pod rekordní částkou 349 miliard dolarů z roku 2007.

Počet prvotních veřejných nabídek (IPO) evropských společnosti ze sektoru TMT vyrostl meziročně o 85 % z 48 na 85, a to navzdory vysoké volatilitě hlavních ukazatelů.

Tento růst nebyl rovnoměrně rozložený do celého roku, neboť trhy reagovaly na řadu makroekonomických a geopolitických událostí.

Růst, specializovat se, nebo prodat

Prodejní kanál ICT se přizpůsobuje novým technologickým a ekonomickým výzvám, jako to ostatně dělá už celá desetiletí. Podoba těchto výzev byla napříč celým regionem EMEA závislá především na velikosti a vyspělosti každého trhů.

Na velkých a vyspělých trzích již do určité míry proběhla konsolidace, tedy akvizice konkurentů, a to jak mezi distributory, tak mezi resellery.

Obecně lze říci, že se na těchto trzích vymezila jasná hranice mezi distributory a resellery, a aktivity okolo F&A začaly cílit na technické dovednosti a poskytování služeb s přidanou hodnotou.

Na menších a méně rozvinutých trzích naopak vedle „čistokrevných“ distributorů a resellerů stále existují hybridní společnosti, které v sobě spojují vlastností jedněch i druhých.

Na takových trzích lze v blízké budoucnosti očekávat konsolidaci, a to jak v rámci místního trhu, tak přes hranice do dalších regionů.

Současnou strategií hráčů v prodejním kanále napříč regionem EMEA je buď vyrůst, těžit z úspor z rozsahu a udržovat si marže, případně se naopak specializovat na konkrétní technologie nebo segmenty a nabízet odborné služby... a pokud ani jedno z toho není možné, tak co nejrychleji prodat celý podnik, dokud je ještě natolik velký, aby o něj někdo měl zájem.

EBITDA jako primární ukazatel hodnoty podniku

Ocenění jakéhokoliv podniku závisí na celé řadě faktorů, ale tím primárním většinou bývá základní zisk, především pak EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů).

Většina podniků je oceňována na pěti- až osminásobek EBITDA, ačkoliv rozptyl může být větší. Konkrétní násobek je závislý na faktorech, jako jsou velikost, růst, pověst nebo známost značky.

Sekundárním prostředkem je pak poměr P/S (cena/tržby), který může posloužit jako nápověda pro stanovení rozumného násobku. Například 5% marže v EBITDA implikuje hodnotu P/S mezi 0,25 a 0,4, což je typické pro distributora s nízkými maržemi.

Oproti tomu 20% marže implikuje P/S ve výši 1 až 1,6, což je zase typické pro resellery s přidanou hodnotou nebo systémové integrátory.

Selektivní fúze a akvizice představují prostředek ke zvýšení základního zisku, ale také marží, a to tím, že se zvýší velikost podniku a jeho portfolio se rozroste o služby s přidanou hodnotou.

Zdroj: ChannelEMEA
Úvodní foto: Channel EMEA

Komentáře