Sedm zásadních věcí, které byste měli vědět o hybridním cloudu

Gavin McShera ve svém komentáři rozebírá hybridní cloud, často zmiňovaný koncept, jemuž však chybí jasná definice. Komentář přináší několik zásadních poznatků, které by si podle autora měla každá firma uvědomit, než se do tohoto modelu využívání služeb a aplikací vrhne.

Sedm zásadních věcí, které byste měli vědět o hybridním clouduPovím vám něco, co možná rozbije vaši představu o cloudu – hybridní cloud jako takový neexistuje. Podniky jej sice uvádějí jako jednu ze svých hlavních priorit, ale přesto nemůžete jít do obchodu a koupit si ho. Neexistuje žádné jednotné řešení.

Hybridní cloud ve skutečnosti tvoří směs modelů, procesů a poskytovatelů. Součástí hybridního cloudu se organizace stane už ve chvíli, kdy začne využívat nějakou službu veřejného cloudu, jakkoliv malou a jednoduchou. Zapomeňte na učebnicové definice – „hybridní cloud“ jednoduše znamená dodávání služeb, které používají více než jeden model hostingu.

A co je klíčem k úspěchu tohoto modelu? Jsou to pravidla a procesy, které organizace zavede pro zavádění nových služeb od cloudových poskytovatelů. O hybridním cloudu byste měli vědět zejména následující.

1) Je jedno, jak dobře spravujete datacentrum

Možná organizace dokáže své datacentrum spravovat naprosto skvěle, ale poskytovatelé veřejného cloudu to budou vždy umět lépe. Úspory z rozsahu zde hrají obrovskou roli, ať jde o náklady, zaměstnance nebo další zdroje. Mezera mezi tím, co dokáže jedna firma, a co dokáže AWS, Azure nebo Google Cloud Platform, se navíc bude neustále zvětšovat.

Jinými slovy, tohle je boj, který nemá běžný zákazník šanci vyhrát. Představte si na druhou stanu, jak výhodné by bylo nemuset spravovat velkou infrastrukturu a místo toho se zaměřit pouze na obchodní procesy, data a analytiku. Ne, své datacentrum pravděpodobně jen zákazník nevypne, ale hybridní cloud mu umožní se postupně zbavovat nechtěné zátěže.

2) Hybridní cloud znamená vícero poskytovatelů

Pokud jste zaznamenali nedávno uzavřené partnerství mezi AWS a VMwarem, možná jste nabyli dojmu, že podstatou hybridního cloudu je rozšiřování existující infrastruktury. Jenže hybridní cloud je mnohem víc než přístup k hostování datacenter založený na spolupráci dvou výrobců. Klíčem k úspěšnému využívání služeb od většího počtu poskytovatelů je pečlivý výběr správného řešení a poskytovatele pro specifické úlohy.

3) Nasazení hybridního cloudu závisí na aplikacích

K využívání hybridního modelu nemůžete nikoho donutit silou, vše totiž závisí na životním cyklu obchodních aplikací, těch nových, i těch starých. Pokud zrovna organizace přechází na novou verzi aplikace, vybírá si jinou nebo znovu implementuje nějakou, kterou již používala, je možné, že bude dostupná v použitelné cloudové podobě. Jde však o načasování.

Pokud organizace přešla na novou verzi aplikace teprve před několika lety, tak si přechod na cloudový model nejspíš neobhájí. Představa utopených nákladů ji připoutá k vlastnímu datacentru, což platí zejména v případě nákupu hotových řešení. Velcí výrobci sice začínají nabízet svá CRM, ERP, HR a další řešení jako službu, ale pro firmy je přesto těžké opustit starší software a architekturu. 

4) Prioritou v hybridním cloudu je identita

To, že v rámci hybridního cloudu bude zákazník využívat služby více výrobců, je neoddiskutovatelné. Jednou z největších priorit je proto zajistit si jednotnou identitu napříč všemi systémy. Pokud chce mít dobrou uživatelskou zkušenost společně se schopností správy přístupů, bude potřebovat jednotný identifikátor. Podmínka přenesení korporátní identity do cloudového modelu by měla být jedním z klíčových faktorů pro výběr poskytovatele.

5) Hybridní cloud plní roli převozníka

S tím, jak aplikace stárnou, časem přichází chvíle na jejich obnovu. V tu chvíli možná zjistíte, že bude výhodné přesunou část systému do cloudu. Rychlost, s jakou poskytovatelé veřejného cloudu zavádějí inovace, časem zahladí mezery ve výkonu, funkcích a bezpečnosti, takže rozhodně není příliš brzy začít chystat plány na přesun systémů a aplikací, které zatím běží v tradičním datacentru.

Definujte okolnosti, při kterých bude dávat smysl přejít na cloudový model, i když se nyní může zdát, že k tomu dojde až za dlouho. Podnikové systémy bývají velké a složité a často na nich závisí důležité obchodní procesy. Časem možná zjistíte, že různí poskytovatelé již nabízejí plnohodnotné cloudové varianty aplikací, které zákazník používá.

6) Velkou úlohu budou hrát spravované služby

Díky cloudu výrazně roste nabídka spravovaných služeb. Integrátoři nyní nabízejí hostované a plně spravované služby, které nevyžadují masivní investice. Přechod ke spravovaným službám pak velmi pravděpodobně povede k nasazení hybridního modelu. Sítě, data a identita zákazníka budou v rukou poskytovatele těchto služeb, což možná úplně neodpovídá učebnicové definici, ale ano, i to je hybridní cloud.

7) V cloudu budete mít řadu verzí sebe sama

Je pravděpodobné, že časem bude organizace používat několik služeb v rámci stejné platformy veřejného cloudu, například prostředí pro zálohou a obnovu dat společně s další instancí, kterou poskytovatel spravovaných služeb využije k dodávání ERP systému. Časem přijde chvíle, kdy bude vhodné, aby se organizace stala pánem své vlastní identity. Pak je potřeba zvážit konsolidaci všech jednotlivých předplatných do jedné a převzít kontrolu.

Zdroj: IDG News Service

*Článek byl editován pro potřeby ChannelWorldu.
Úvodní foto: © rukanoga - Fotolia.com

Komentáře