Recese jako příležitost pro dodavatele bezpečnostního software?

V důsledku krádeží dat a kybernetické kriminality utrpěly loni firmy celosvětově ztráty více než 1 bilion dolarů a očekává se další nárůst. Jaké příležitosti to přináší resellerům?

Recese jako příležitost pro dodavatele bezpečnostního software?Duševní vlastnictví je podle studie Unsecured Economies: Protecting Vital Information  stále oblíbenějším cílem kybernetických podvodníků. Průniky do firemních dat byly loni ve zvýšené míře organizovány skupinami „kybernetické mafie". Kybernetičtí zločinci se pomocí sofistikovaných technik cíleného phishingu stále častěji zaměřují na vedoucí pracovníky. 39 % respondentů pokládá ochranu duševního vlastnictví před zloději z vnějšku organizace za největší problém vůbec. 39 % dotazovaných respondentů je přesvědčeno, že životně důležité informace jsou v současné ekonomické situaci zranitelnější než dříve.

Úplně stejně jako zlato, diamanty nebo surová ropa je i duševní vlastnictví komoditou, s níž se obchoduje v mezinárodním měřítku.

K ochraně duševního vlastnictví jsou více motivovány a vynakládají na ochranu více prostředků rozvíjející se země než vyspělé státy. Firmy z Brazílie, Číny a Indie utrácejí za zabezpečení více peněz než ty z Německa, Velké Británie, USA a Japonska. 79 % respondentů z Číny a 68 % z Indie uvedlo, že jejich firmy investovaly do zabezpečení svého duševního vlastnictví, aby tak získaly konkurenční výhodu. 42 % respondentů pokládá za největší hrozbu pro své klíčové informace právě odcházející zaměstnance.

Politika ochrany dat a vnímání hrozeb jsou ovlivněny i geopolitickými odlišnostmi. Firmy zúčastněné v průzkumu pokládají (z různých legislativních, kulturních a ekonomických důvodů) za problematické země především Čínu, Pákistán a Rusko. 26 % respondentů uvedlo, že jejich firmy se úmyslně vyhýbají tomu, aby se jejich duševní vlastnictví nacházelo v Číně. Naopak 47 % respondentů z Číny věří, že největší ohrožení jejich duševního vlastnictví má původ v USA.

Ze studie vyplývá, že optimální postupy (best practises) pro ochranu cenných digitálních aktiv by měly firmám umožnit nejen přežít, ale také prosperovat a rozvíjet se. Současná krize představuje v tomto ohledu výzvu.

Kvůli ekonomické recesi zákazníci očekávají maximálně stejné nebo dokonce nižší investice do zabezpečení, a proto se soustředí především na optimalizaci infrastruktury. To přináší příležitosti pro každého resellera. Nyní je pravá doba nabídnout klientům optimalizované řešení, které nevyžaduje další zdroje a náklady. Soustřeďte se na řešení, která mohou růst se zákazníkem a tím snížit TCO (celkové náklady na vlastnictví).

Pouhé nasazení antiviru dnes není řešením. Přicházejí nové hrozby, nové příležitosti pro kybernetickou kriminalitu. Stačí, aby si naštvaný zaměstnanec odnesl databáze klientů či nedej bože výrobní procesy a firmě může hrozit ztráta reputace, zákazníků, finančních prostředků...

Při tom stačí implementovat řešení pro ochranu dat (data loss prevention systémy). Pochopení potřeb zákazníků, analýza jejich prostředí a nabídnutí optimalizace by měla být hnací silou vás resellerů.

 

Informace o studii:

Ve studii Unsecured Economies: Protecting Vital Information  bezpečnostní experti a vedoucí pracovníci s rozhodovacími pravomocemi v IT varují, že globální recese vystavuje klíčové informace větším rizikům než kdykoliv v minulosti. Studie byla zpracována odborníky z centra CERIAS (Center for Education and Research in Information Assurance and Security) na Purdue University a týmem Cybersecurity Experts Council společnosti McAfee. Výzkumníci z Purdue University vyhodnotili odpovědi od více než 800 ředitelů oddělení informatiky (CIO) v USA, Velké Británii, Německu, Japonsku, Číně, Indii a Spojených arabských emirátech. Studie se soustředila na koloběh klíčových informací: kde duševní vlastnictví vzniká, kde jsou tyto informace celosvětově uchovávány, jak se dále přenášejí a jak dochází k jejich ztrátám a únikům. Společnosti, které se účastnily průzkumu, odhadují, že celkem utrpěly pouze v loňském roce ztráty duševního vlastnictví v hodnotě 4,6 miliard dolarů a byly nuceny utratit asi 600 milionů dolarů za likvidaci škod vzniklých z narušení dat.


Autor se zabývá výpočetní technikou již od roku 1990. V letech 1997-2001 působil ve funkci business development manažera u firmy Unisys, kde byl zodpovědný za síťové a bezpečnostní produkty. Prošel celým spektrem IT, od ekonomických informačních systémů, hardware pro LAN, WAN, až po ucelená systémová řešení pro oblast implementace PKI, projekty bezpečnosti Internetu, bezpečných Intranetů a Extranetů, výstavbu VPN, analýzy rizik atd. Od roku 2001 pracuje ve společnosti McAfee, kde je zodpovědný za obchodní aktivity v ČR a SR. Jeho zájmem je sport a cestování.Komentáře