Prodejci, je čas zahrnout BYOD do vaší strategie

IT oddělení středně velkých firem se v současné době potýkají s problémem, jak zabezpečit velký počet zařízení, která se stala součástí jejich sítí. Vytvořit praktické a efektivní bezpečnostní opatření k ochraně mobilních zařízení a BYOD (Bring Your Own Device), není totiž vůbec snadné.

Prodejci, je čas zahrnout BYOD do vaší strategieIT ve firmách často odmítají žádosti svých zaměstnanců o BYOD právě kvůli tomu, že samy nemají bezpečnostní licence k řádné ochraně koncových zařízení. Nicméně IT profesionálové dobře vědí, že osobní zařízení jsou používána i bez souhlasu a zabezpečení. I přesto, že by všichni zaměstnanci mohli k práci používat svá osobní zařízení legálně, nebyla by pro IT oddělení tato situace dlouhodobě udržitelná. Musela by totiž nakupovat stále nové licence, protože by se předem nedalo odhadnout, kolik jich bude potřeba.

Konzumerizace a potřeba zabezpečit osobní zařízení vytváří příležitost pro prodejce s přidanou hodnotou, kteří mohou svým zákazníkům nabídnout pomoc při zavádění konceptu BYOD a především se zabezpečením daných koncových zařízení. Podívejme se na tipy, jak využít BYOD jako nové zdroje příjmů:

Vytvoření zásad mobilního zabezpečení

Je na vás, IT konzultantech, abyste zákazníkům poskytli vedení a zároveň jim nabídli řešení jejich bezpečnostních potíží. Jednou z možností, jak mohou prodejci s přidanou hodnotou pomoci zákazníkům a zároveň získat nové zdroje příjmů, je pomoc při vytváření zásad mobilního zabezpečení.

Mnoho malých a středních podniků v případě BYOD neví, jak začít. Jednoduchá rada nebo předem připravený seznam bezpečnostních zásad pro používání BYOD proto může být pro obě strany velmi užitečný.

Zabezpečení všech zařízení

Pokud už společnost jednou vytvoří a implementuje zásady BYOD, bude potřebovat management řešení k zabezpečení všech těchto zařízení. To může být drahé, zvláště když zaměstnanci svá zařízení neustále obměňují. IT oddělení, stejně jako všechna ostatní oddělení, musejí plánovat své výdaje dopředu. Pokud ale zaměstnanci mají povoleno přidávat nová zařízení do sítě, kdykoli sami chtějí, výdaje na zabezpečovací licence nebude možné naplánovat.

Této situace mohou prodejci s přidanou hodnotou využít a zákazníkovi nabídnout řešení, které zabezpečí každého zaměstnance jako osobu, a ne jednotlivá zařízení. V praxi to znamená, že každému zaměstnanci nabídnou jednotlivé licence, které ochrání všechna koncová zařízení bez ohledu na jejich počet. Tímto krokem je automaticky chráněno každé nové zařízení a zaměstnanci nemusejí nechávat na síti svá individuální zařízení nezabezpečená proto, že na ně nezbyla žádná bezpečnostní licence.

Výhod a výzev BYOD jsme si všichni vědomi. Nové možnosti přináší zvláště dodavatelům a prodejcům s přidanou hodnotou, kteří mohou pomoci malým a středním firmám přesvědčit jejich zaměstnance, aby nezůstávali „jen“ produktivní, ale aby svou produktivitu začali zvyšovat. 


Autor je viceprezidentem regionu NEEMEA ve společnosti Sophos.
Úvodní foto: Sophos

Komentáře