Pojeďte na CeBIT s Czech ICT Alliancí

Veletrhu CeBIT 2010 se účastnilo o pár firem více než v roce 2009 zejména díky aktivnímu přístupu Czech ICT Alliance, která iniciovala dotační podporu účasti z „exportního fondu“ agentury CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory ČR.

Pojeďte na CeBIT s Czech ICT AlliancíKaždá česká firma se zaměstnanci mimo Prahu získala na účast 120 tisíc korun. Letos jich na CeBIT do Hannoveru vyrazilo představit novinky a řešení v oblasti ICT celkem šestnáct.

Na základě příznivých hodnocení společného stánku českých ICT firem a agentury CzechInvest a aktivní účasti formou konferenčního bloku o českém ICT se již nyní začínají realizovat první přípravné práce na realizaci účasti českých vystavovatelů na CeBITu 2011.

K úspěchu letošní účasti na CeBITu významně přispěla samozřejmě zmíněná spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, potažmo Hospodářskou komorou ČR. Podporu těchto institucí bychom samozřejmě uvítali i napřesrok. Pevně věřím, že se vše podaří. Vždyť význam ICT segmentu pro hospodářství ČR stále roste. Navíc právě ICT firmy zásadně ovlivňují směřování České republiky ke znalostní ekonomice.

Podpora vaší prezentace na veletrhu CeBIT 2011

Rozhodli jsme se, že letošní formát výrazně rozšíříme a zároveň nabídneme účast co největšímu počtu tuzemských ICT firem, pro CeBIT 2011 tak chystáme:

1)     Možnost vystavování na stánku Czech ICT – společném stánku pro české ICT, který bude také centrálním informačním místem o české účasti na CeBITu. Nyní se vytipovávají vhodné lokality. Chceme zajistit prostor, který by ještě lépe vyhovoval potřebám českých firem.

2)     Možnost vystavovat v jakékoliv jiné hale a využít centrální propagace.

3)     Sebeprezentaci na stánku Czech ICT formou čistě propagačních materiálů – tzv. Katalogová účast.

4)     Prezentační hodinový blok o českém ICT.

5)     Rozsáhlé podpůrné marketingové aktivity před a během veletrhu, jejichž cílem je podpořit povědomí o společné české účasti na veletrhu CeBIT 2011, který se uskuteční od 1. do 5. března 2011.

České firmy se mohou aktivně hlásit již nyní prostřednictvím kontaktů na našich webových stránkách a využít jednu z nabízených alternativ.


Autor působí jako výkonný ředitel Czech ICT Alliance. Kontaktovat ho můžete na e-mailu Info@czechict.cz.

Czech ICT Alliance vznikla formálně v září 2005 pod záštitou agentury CzechTrade, vládní České agentury na podporu obchodu a od té doby zrealizovala celou řadu zahraničních aktivit na podporu českého ICT exportu. Nejvýznamnějším projektem byl národní den v rámci veletrhu CeBIT se zaměřením na outsourcing. Hlavním cílem Aliance je využít výhod České republiky a vybudovat silnou značku kvalitního českého ICT a také napomoci získat firmám konkrétní kontakty na potenciální zákazníky, jež přetvoří v úspěšně realizované projekty. A právě ty jsou tím nejlepším PR českého ICT v zahraničí.Komentáře